Hjem
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Nyhetsarkiv for Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Receiving a research grant is an important career-boost. A grant can provide funding to extend your network, obtain new skills, exchange knowledge during research stays abroad, conduct break-through research and more. A successful grant is a sign of creative and innovative thinking and indicates that your research is of high quality, as well as that you are willing to lead novel research... Les mer
Hvert år arrangerer IKT-forskerskolen ved Institutt for informatikk en samling der ph.d.-kandidatene får anledning til å diskutere sin forskning med hverandre, bygge forskningsnettverk og forbedre presentasjonsferdighetene sine.