Hjem
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Nyhetsarkiv for Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Welcome to the September edition of the ICT PhD Forum! This month's topic: 100 Word Abstract Method (by Daniel Soule)