Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Den første inter-institutt posterdagen ved Gades og Biomedisinsk ble avholdt i aulaen i 3. etasje på BBB den 12.06.2008.