Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Det medisinsk odontologiske fakultets Studiekvalitetspris gikk til professor Anni Vedeler.
Det medisinsk odontologiske fakultetets pris for "Årets basale publikasjon 2008" gikk til forskningsgruppen Biogjenkjenning ved Institutt for biomedisin