Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Professor Rolf Bjerkvig, Gruppe for translasjonell kreftforskning, Institutt for biomedisin, har tatt opp temaet forurensning i cellekulturer.
To av sju rekrutteringsstipend fra BMFS til Institutt for biomedisin. Stipendet sikrer de unge forskerne både lønn og drift i tre år.