Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Jebsenfondet har, etter å ha mottatt i alt 17 søknader fra hele Norge, bevilget midler til fire forskningssentre i Norge.