Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Indremedisin og Biomedisin møttes til felles instituttdag
Tirsdag 8. februar 2011 markerte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpningen av fire nye KG Jebsen-sentre for medisinsk forskning på Litteraturhuset i Oslo.