Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Professor Per Gøran Krüger ved Institutt for biomedisin har gjort funn som kan tyde på at mastceller og dermed kosthold spiller en avgjørende rolle for utløsning av MS.
Forsker Xiang Wang og medarbeidere fikk Det medisinsk-odontologiske fakultets publikasjonspris for 2010.