Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Kreftforeningen gir 23,5 millioner kroner til kreftforskning i Bergen, og av dette får forsker Lars Herfindal ved Inst. for biomedisin 3,7 millioner over 4 år.
Den norske tannlegeforenings pris for odontologisk undervisning og forskning deles ut hvert år til en ung tannlege som har bidratt positivt til både studentundervisning, forskning og formidling av sin forskning.
Norges Forskningsråd har bevilget en halv milliard til 16 forskningsinfrastrukturer. En av disse er Norsk NMR Plattform, som får 51.4 millioner til nytt NMR-utstyr.