Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Inst. for biomedisin stakk av med to av forskningsprisene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for 2013.
Disputas 20. juni for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, kandidat Crina Elena Tiron