Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Genmodifiserte poliovirus sprøytet inn i hjernen fører til at hjernekreftpasienter lever i flere år enn med vanlig behandling.
Professor Jan Haavik, leder av Nevrotargeting forskningsgruppen og KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser, ble nylig innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi.
Tolv studenter i masterkull 2018 ved Institutt for biomedisin senker skuldrene etter å ha levert masteravhandlingen.