Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Forskere ved UiB har deltatt i studie som for første gang viser en klar sammenheng mellom genetiske variasjoner og ADHD. – Dette er et gjennombrudd for ADHD-forskningen, sier professor Jan Haavik ved K.G. Jebsen for nevropsykiatriske lidelser.
Forskningslab for hjernekreftimmunologi og –terapi ved Institutt for biomedisin fikk besøk av generalsekretær for Hjernsvulstforeningen Rolf J. Ledal.
Kreftforeningen gir fire millioner kroner til forskning på hjernekreftens kommunikasjonsnettverk, såkalte mikrotuber.