Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

En ny studie utført ved UiB svarer på ett sett med spørsmål, men reiser mange flere med hensyn til potensiell bruk av spesifikke VEGF-isoformer for å fremme re-vaskularisering i hjertesvikt.
Sissel Elisabeth Dyrstad disputerer 21.8.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "A study on metabolic rewiring in cancer cell plasticity".