Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Universitetet i Bergen er tildelt fem EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Gjennom ordningen får fem utenlandske forskere et toårig forskningsopphold ved UiB.
Under årets HMS-dag ved Det medisinske fakultet ble Teknisk fellesavdeling ved Institutt for biomedisin (IBM) vinnere av årets arbeidsmiljøpris. Fellesavdelingen mottar prisen for sin uvurderlige innsats under gjennomføringen av OSKE-eksamen.