Hjem
Senter for ernæring

Nyhetsarkiv for Senter for ernæring

Under Undervisningsdagen for Klinisk institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2 (K2) 18. mai ble Seksjon for ernæring tildelt Undervisningsprisen ved K1.