Hjem
Økonomiavdelingen

Organisasjons- og bankinformasjon

Hovedinnhold

Økonomiavdelingen
Besøksadresse: Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen

Nettside: Økonomiavdelingen

Postadresse: Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen,
Postboks 7800, 5020 BERGEN

Brukerstøtte regnskap: (47) 55 58 35 00
Lønnskontor telefon: (47) 55 58 20 96

Diverse info:
UiBs org.nr.: 874 789 542

Bankopplysninger:
DNB, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO

Innbetalinger til konto: 76940500857
IBAN: NO5276940500857, BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Tilbakebetalinger fra leverandører:
Ta kontakt med økonomiavdelingen for å få opplyst bankinformasjon.