Hjem
Økonomiavdelingen

Organisasjons- og bankinformasjon

Hovedinnhold

Økonomiavdelingen
Besøksadresse: Kalfarveien 31

Nettside: Økonomiavdelingen

Postadresse: Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen,
Postboks 7800, 5020 BERGEN

Brukerstøtte regnskap: (47) 55 58 35 00
Lønnskontor telefon: (47) 55 58 20 96

Diverse info:
UiBs org.nr.: 874 789 542

Bankopplysninger:
DNB, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO

Innbetalinger til konto: 76940500857
IBAN: NO5276940500857, BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Tilbakebetalinger fra norske leverandører:
DNB: 7694 05 51427

Tilbakebetalinger fra utenlandske leverandører: 
DNB, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO
IBAN: NO1276940551435, 
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX