Hjem
Økonomiavdelingen

Organisasjons- og bankinformasjon

Økonomiavdelingen
Besøksadresse: Christiesgt. 18, 2.etg

Postadresse: Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen,
Postboks 7800, 5020 BERGEN

Ekspedisjonstelefon: (47) 55 58 35 00
Lønnskontor telefon: (47) 55 58 20 96
Faksnummer: (47) 55 58 94 80

Diverse info:
UiBs org.nr.: 874 789 542,
VATnr. v/ import: 08 24 36 76

Bankopplysninger:
DNB, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO

Innbetalinger til konto: 76940500857
IBAN: NO5276940500857, BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Tilbakebetalinger fra norske leverandører:
DNB: 7694 05 51427

Tilbakebetalinger fra utenlandske leverandører: 
DNB, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO
IBAN: NO1276940551435, 
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX