Hjem

Økonomiavdelingen

Hovedinnhold

Skråfoto fra luften Kalfarveien 31, Bergen

Økonomiavdelingen
har ansvar for alle økonomi- og innkjøpsfunksjoner ved Universitet i Bergen. Inkludert systemforvaltning og utvikling av administrative informasjonssystem knyttet til avdelingens funksjoner.


Kontakt Økonomiavdelingen
E-post: post@oka.uib.no
Ekspedisjonstelefon: (47) 55 58 35 00
Lønnskontor telefon: (47) 55 58 20 96
Kontaktinfomasjon for avdelingen
Ansattekatalog
Organisasjons- og bankinformasjon

 

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.