Hjem

Økonomiavdelingen

Bilde av kontorbygget i Christiesgt 18

Økonomiavdelingen
har ansvar for alle økonomi- og innkjøpsfunksjoner ved Universitet i Bergen. Inkludert systemforvaltning og utvikling av administrative informasjonssystem knyttet til avdelingens funksjoner.


Kontakt Økonomiavdelingen
E-post: post@oka.uib.no
Ekspedisjonstelefon: (47) 55 58 35 00
Lønnskontor telefon: (47) 55 58 20 96
Kontaktinfomasjon for avdelingen
Ansattekatalog
Organisasjons- og bankinformasjon

 

Informasjon til våre leverandører

Grunnet Coronavirus-situasjonen er Universitetet i Bergen stengt, og dette kan skape problemer med varelevering for en del bestillinger.

Vi ber om at dere går i dialog med den som har opprettet bestilling og blir enig om videre prosess for den enkelte bestilling (annullering, utsettelse el.l). Leverandører som skal levere produkter av kritisk karakter (for eksempel flytende gasser, kjemikalier o.l.), bes prioritere disse kundene og få avklart så fort som mulig hvordan eventuelt dekning av leveringsbehov kan organiseres.

UiBs fakulteter, museer og andre enheter vil bli informert om å bemanne varemottak ved nødvendige og kritiske leveranser. Ved enkelte enheter vil det bli gjennomført normalt mottak, men lokale rutiner vil gjelde for selve leveringen, da ytterdørene er stengt for utenforstående.

Inntil videre er det uvisst når Universitetet vil være i full drift igjen, vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer.

Informasjon til våre kunder

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.