Hjem
Økonomiavdelingen

Sende faktura til Universitetet i Bergen

Sende faktura til Universitetet i Bergen

UiB er en statlig virksomhet, som er omfattet av kravene i  digitaliseringsrundskrivet.
Se Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no) punkt 1.10 for kravene som gjelder elektronisk faktura.

Norske leverandører

Alle UiBs norske leverandører må sende elektronisk fakturaer og kreditnotaer, fortrinnsvis i formatet EHF.

Utenlandske leverandører

Utenlandske leverandører skal primært sende elektronisk fakturaer og kreditnotaer, fortrinnsvis i formatet EHF.
Utenlandske leverandører som ikke er i stand til dette, kan sendes faktura i PDF-format til e-postadresse: ap-invoice@uib.no

 

Fakturaadresse for elektronisk faktura

Faktura skal stiles til Universitetet i Bergen og sendes til:
Peppol ID: 0192:874789542

Krav til faktura:

  • Faktura må være maskinelt stilet til Universitetet i Bergen med adresse:

Universitetet i Bergen
Felles fakturamottak
Postboks 7800
5020 BERGEN

Se norsk implementeringsguide (PDF) for flere detaljer rundt sending av faktura.
Se engelsk implementeringsguide (PDF) for flere detaljer rundt sending av faktura.

Hva er elektronisk faktura?

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker. Elektronisk faktura importeres og behandles maskinelt i fakturamottakers fakturabehandlersystem. PDF-vedlegg eller e-post-vedlegg kan ikke importeres maskinelt, og regnes derfor ikke som elektronisk faktura.

Hvordan starte med å sende elektronisk faktura til UiB?

Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom leverandør og UiB. Leverandøren må ha et system eller bruke enkle fakturaportaler for å kunne sende elektronisk faktura.

Oversikt over komplette fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF):
https://www.anskaffelser.no/verktoy/fakturasystemer-som-kan-levere-elektronisk-handelsformat-ehf

Gratis fakturaportal

Leverandører som sender et begrenset antall fakturaer i året kan ta i bruk en gratis portal for å sende elektronisk fakturaer.
Registrer deg for å sende e-faktura via vår meldingsformidler (norsk versjon)
Registrer deg for å sende e-faktura via vår meldingsformidler (engelsk versjon)
Miniguide fakturaportal (norsk versjon)
Miniguide fakturaportal (engelsk versjon)

Kontaktpunkt for UiBs leverandører
regnskap-saksbehandler@uib.no