Hjem
Om UiB
Samarbeid og støtte

Gaver og donasjoner

I arbeidet med å skape fremragende forskning, undervisning og formidling, er et tett samarbeid med samfunns- og næringsliv av avgjørende betydning for Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Verdensledende forskningsmiljøer for klima- og energiomstilling. Internasjonal standard på arbeid med utfordringer innenfor helse, miljø, demokrati, likeverd og en rettferdig samfunnsutvikling, og en marin tradisjon som strekker seg tilbake til 1800-tallet og havforskningen som ble gjort på Bergen Museum. Universitetet i Bergen spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å møte våre felles fremtidige utfordringer, både gjennom å hjelpe oss i å forstå fortiden og i å finne nye løsninger for fremtiden.

For å lykkes på disse områdene, er et tett samarbeid med samfunns- og næringsliv av avgjørende betydning. Samarbeid kan relatere seg til forskningsprosjekter, støtte til enkeltforskere, enkeltprosjekter, spesifikke fagmiljøer eller universitetet generelt. 

Våre viktigste samarbeidspartnere

Universitet i Bergen er stolte og glade over støtten vi får fra alle våre bidragsytere. Blant våre aller viktigste bidragsytere er:

Trond Mohn stiftelse

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Kreftforeningen