Hjem
One Ocean Expedition
Nyhet

Nesten 400 søkere til studier på Statsraad Lehmkuhl

Nylig gikk søknadsfristen ut for bærekraftsemnet SDG200 som holdes om bord på seilskipet Statsraad Lehmkuhl sommeren 2022.

Statsraad Lehmkuhl
Foto/ill.:
Jesper Rosenmai / Statsraad Lehmkuhl

Hovedinnhold

– De fleste som har søkt på emnet ser på det som en «once in a lifetime»-mulighet, å kunne studere bærekraft i en tverrfaglig gruppe med engasjerte studenter. Samtidig er det tydelig at koronapandemien og dens begrensninger på mobilitet som utveksling, spiller en stor rolle hos mange som har søkt, sier Ulrikke Beate Rensvik, rådgiver ved Institutt for biovitenskap på UiB.

Hun er nå i gang med å gjennomgå søknadene til SDG200. Fra mai til august 2022 tar UiB med seg 90 studenter om bord på seilskipet Statraad Lehmkuhl mens det befinner seg i Stillehavet under jordomseilingen One Ocean Expedition. På seilasen skal studentene gjennomføre semesteremnet SDG200. Emnet har fokus på bærekraft og FNs bærekraftsmål, og spesielt utfordringer knyttet opp mot temaene hav, klima og samfunn.

På oneoceanexpedition.com kan du følge seilasen minutt for minutt

Bærekraft engasjerer

Totalt er det kommet inn 385 søkere til emnet. De fleste søkerne er studenter fra Universitetet i Bergen, men det er også søkere fra andre norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner. Blant søkerne som er kvalifisert til emnet er det en overvekt av kvinner og mange av dem går på profesjonsstudier som sivilingeniør, psykologi og på lektor-studiet.

Fagansvarlig for emnet, og en av de som skal stå for undervisningen de fire månedene seilasen varer, Katja Enberg, er veldig fornøyd med det høye antallet søkere til emnet. Hun tror det er to hovedgrunner til at dette emnet appellerer til så mange studenter.

– For det første, er tematikken bærekraft veldig aktuell og engasjerende for studentene. Så det er rett og slett faglig interesse for å studere bærekraft fra et tverrfaglig synspunkt. Det andre er selvfølgelig at dette er en helt unik mulighet som de færreste vil få igjen. Jeg er veldig glad at så mange har grepet denne muligheten og søkt, sier Enberg.

Også direktør i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl, Haakon Steinar Vatle, synes det er gøy at så mange vil bli med på jordomseilingen.

– Selv om jeg ikke er overrasket, er det utrolig gledelig å høre om det store antall søkere til SDG200 på etappen over Stillehavet. Universitetet i Bergen har laget et helt unikt undervisningsopplegg som har skapt stor interesse blant studenter med interesse for et bærekraftig hav. Når unge kloke hoder møtes på denne måten og skal være om bord i så lang tid, er jeg sikker på at det vil få positive konsekvenser for havet i årene som kommer, sier Vatle, som for tiden befinner seg om bord på Statsraad Lehmkuhl i Det karibiske hav.

Variert studentgruppe

Det høye antallet søkere gjør det også enklere å nå ambisjonene om en mest mulig variert studentgruppe, både når det gjelder kjønn og variasjon i fagområder. Nå er arbeidet med å vurdere alle søkerne i gang, og målet er at de som får plass på emnet skal få beskjed om det den 1. desember.

– Vi har satt sammen komiteen som skal gå gjennom søknader og motivasjonsbrev, og neste uke går vi i gang for fullt med det arbeidet. Det er dessverre en del som ikke har lagt ved motivasjonsbrev, og vi har vært tydelige på at det er et av de viktigste dokumentene vi kommer til å bruke i vurderingen, så det er selvsagt leit at en del søkere rett og slett ikke vil bli vurdert. Men vi har en god bunke søknader og motivasjonsbrev, og etter gjennomgangen av dem, må vi ta stilling til om vi også skal gjennomføre intervjuer, sier Enberg.

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl kastet loss i Arendal i august, og la da ut på jordomseilingen One Ocean Expedition. Skipet befinner seg for øyeblikket i Karibia, og i disse dager skal studenter fra UiB og samarbeidsuniversiteter gjennomføre feltundervisningen på emnet SDG313 om bord på skipet i Det karibiske hav.

I løpet av jordomseilingen skal seilskipet Statsraad Lehmkuhl besøke 36 havner før det kommer tilbake til hjemmehavnen Bergen i april 2023. Da har skipet lagt bak seg 55.000 nautiske mil.

– One Ocean Expedition har nå pågått siden slutten av august og vi har besøkt flere havner i Europa og har nettopp krysset Atlanteren med snarlig ankomst i Curacao. Overalt hvor skipet seiler opplever vi stor interesse for ekspedisjonen, både blant de som seiler med oss, men også i havnene hvor det gjennomfører seminar og høynivåmøter. Medieinteressen er stor og nasjonale mediekanaler følger oss i hver havn vi har besøkt, og vi merker at interessen er stadig tiltakende. Målet med ekspedisjonen er å bidra til å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv. Så langt har vi lykkes med målsetningen, sier direktør Haakon Steinar Vatle.