Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Les deklarasjon om "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet"

Under konferansen om "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet" i Bergen i oktober ble det startet et arbeid med en deklarasjon som bygger på kunnskap og efaringer fra pandemien. Nå er deklarasjonen publisert og kan leses i sin helhet.

Illustrasjon til artikkel om deklarasjon om Pandemi, mangfold og sosial ulikhet
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Målet med konferansen, og den påfølgende deklarasjonen, var å utveksle kunnskap og erfarinnger om 1) Hvordan pandemien har avdekket og forsterket helseulikheter, og behovet for å integrere mangfold i beredskapsplanene. 2) Hva samfunnet kan lære av pandemien for å redusere helseulikheter på en inkluderende måte. 

Konferansen samlet over 100 deltakere fra akademia, offentlige instanser, handel og industri, frivillighetssektoren, helsearbeidere, journalister og politikere fra hele landet. 

Et arbeidsutvalg (Kumar, Jamtvedt, Hansen og Diaz) satte sammen hovedfunnene fra konferansen basert på keynotes og abstrakts. Dette dannet grunnlaget for erklæringen. 

Les deklarasjonen her: The road from knowledge to change – pandemics, diversity and social inequality declaration