Hjem
Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Hovedinnhold

Fremlegging

  • Presentasjon på første seminar for koronaforskning, Norges Forskningsråd, 17.12.20. 

  • Faglunsj på Institutt for Samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, 22.10.20.

  • Presentasjon på Norsk Nettverk i Sosialpsykologi, 11.02.2021. 

  • Presentasjon og diskusjon på «Pandemifrokost #1» på UiBs Pandemisenter: Opplevd risiko og etterlevelse under en pandemi, 17.09.21. 

  • Presentasjon på «DIGSSCORE»-webinar: The role of perceived risk for compliance during a pandemic outbreak, 28.09.21. 

  • Studentkonferanse på UiBs Pandemisenter, 27.10.21. 

  • Faglunsj på Institutt for Samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, 27.01.22.

  • Presentert på Bergen Odd Fellows losje: «Når følger vi, og når følger vi ikke smittevernrådene?», 27.01.22.

  • Presentasjon på FHIs sjette innspillsmøte i møteserien med kunnskapsinnhenting – strategi for bedre kunnskapsgrunnlag og rådgivning: «Hva har påvirket etterlevelse av smitteverntiltakene?», 17.02.22.