Hjem
Bengt Erik Haugs bilde

Bengt Erik Haug

Professor
 • E-postBengt-Erik.Haug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 68
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  3008
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Vi er interessert i forskningsspørsmål som ligger på grensesnittet mellom kjemi og biologi. Forskningsprosjektene vi er involvert i er forankret i legemiddelkjemi og biologisk kjemi, og vi bruker syntetisk organisk kjemi som metode for å addressere våre forskningsspørsmål. Flere av prosjektene vi jobber med krever også tilgang til syntetiske peptider, og gruppen har etablert og driver Laboratorium for peptidsyntese ved Kjemisk institutt.

 

Ordinære kurs:

KJEM131 - Organisk syntese og analyse

 

Spesialpensum for tidligere studenter:

Peptidkjemi

Syntese av peptider og peptidomimetika

 

Masteroppgaver:

Masteroppgaver tilknyttet de ulike prosjektene til gruppen i legemiddelkjemi vil i all hovedsak involvere syntese av små organiske eller peptidbaserte forbindelser. Arbeidet vil omfatte flere-trinns syntese, opprensing og fullstendig karakterisering av alle slutt- og mellomprodukter vha. blant annet NMR og MS. Alle sluttprodukter vil bli testet i relevante biologiske systemer hos våre samarbeidspartnere. Det vil også være mulig å delta i den biologiske testingen.

 

Mulige tema for masteroppgaver:

Syntese av riboswitch-ligander som potensielle nye antibiotika.

Syntese av peptider for anvendelse innen positron emisjons tomografi (PET).

Syntese av inhbitorer av fettsyremetabolismen hos bakterier.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Repurposing 18F-FMISO as a PET tracer for translational imaging of nitroreductase-based gene directed enzyme prodrug therapy. Theranostics. 6044-6057.
 • Vis forfatter(e) (2021). Comparison of Five Near-Infrared Fluorescent Folate Conjugates in an Ovarian Cancer Model. Molecular Imaging and Biology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). An Experimental Toolbox for Structure-Based Hit Discovery for P. aeruginosa FabF, a Promising Target for Antibiotics . ChemMedChem. 2715.
 • Vis forfatter(e) (2020). Unequivocal structure confirmation of a breitfussin analog by anisotropic NMR measurements. Chemical Science. 12081-12088.
 • Vis forfatter(e) (2020). Total synthesis of phorbazole B. Molecules. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kinase chemodiversity from the Arctic: the breitfussins. Journal of Medicinal Chemistry. 10167-10181.
 • Vis forfatter(e) (2018). Structural determinants and cellular environment define processed actin as the sole substrate of the N-terminal acetyltransferase NAA80. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 4405-4410.
 • Vis forfatter(e) (2018). Aldol condensations on a 3-alkylidene-2,5-diketopiperazine - synthesis of two marine natural products. Synlett : Accounts and Rapid Communications in Synthetic Organic Chemistry. 1303-1306.
 • Vis forfatter(e) (2017). Synthesis of a novel tripeptidomimetic scaffold and biological evaluation for CXC chemokine receptor 4 (CXCR4) antagonism. Tetrahedron. 3866-3877.
 • Vis forfatter(e) (2017). Oncolytic peptide LTX-315 induces an immune-mediated abscopal effect in a rat sarcoma model. Oncoimmunology. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2017). LTX-315: a first-in-class oncolytic peptide that reprograms the tumor microenvironment. Future Medicinal Chemistry. 1339-1344.
 • Vis forfatter(e) (2017). Influence of chain length on the activity of tripeptidomimetic antagonists for CXC chemokine receptor 4 (CXCR4). Bioorganic & Medicinal Chemistry. 646-657.
 • Vis forfatter(e) (2016). Discovery of a 9-mer cationic peptide (LTX-315) as a potential first in class oncolytic peptide. Journal of Medicinal Chemistry. 2918-2927.
 • Vis forfatter(e) (2016). Crystal structure of the Golgi-associated human N-alpha acetyltransferase 60 (Naa60/NatF) reveals the molecular determinants for substrate-specific acetylation. Structure. 1044-1056.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pseudoaeruginosins, nonribosomal peptides in nodularia spumigena. ACS Chemical Biology. 725-733.
 • Vis forfatter(e) (2015). Probing the molecular interactions between CXC chemokine receptor 4 (CXCR4) and an arginine-based tripeptidomimetic antagonist (KRH-1636). Journal of Medicinal Chemistry. 8141-8153.
 • Vis forfatter(e) (2015). Discovery of a Specific Inhibitor of Pyomelanin Synthesis in Legionella pneumophila. Journal of Medicinal Chemistry. 8402-8412.
 • Vis forfatter(e) (2015). A concise total synthesis of breitfussin A and B. Organic Letters. 122-125.
 • Vis forfatter(e) (2014). Reversible ketomethylene-based inhibitors of human neutrophil proteinase 3. Journal of Medicinal Chemistry. 9396-9408.
 • Vis forfatter(e) (2014). In silico design, synthesis, and assays of specific substrates for proteinase 3: Influence of fluorogenic and charged groups. Journal of Medicinal Chemistry. 1111-1115.
 • Vis forfatter(e) (2014). Design, synthesis, and biological evaluation of scaffold-based tripeptidomimetic antagonists for CXC chemokine receptor 4 (CXCR4). Bioorganic & Medicinal Chemistry. 4759-4769.
 • Vis forfatter(e) (2013). Synthesis and docking of novel piperidine renin inhibitors. Monatshefte für Chemie. 479-494.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nitroreductase, a near-infrared reporter platform for in vivo time-domain optical imaging of metastatic cancer. Cancer Research. 1276-1286.
 • Vis forfatter(e) (2012). The relative spatial positions of tryptophan and cationic residues in helical membrane-active peptides determines their cytotoxicity. Journal of Biological Chemistry. 233-244.
 • Vis forfatter(e) (2012). Interaction of local anaesthetic articaine enantiomers with brain lipids: A Langmuir monolayer study. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 394-401.
 • Vis forfatter(e) (2012). Debenzylation of Functionalized 4-and 5-substituted 1,2,3-fTriazoles. Synthesis (Stuttgart). 2070-2078.
 • Vis forfatter(e) (2012). 1,3-Dipolar cycloaddition of benzyl azide to two highly functionalized alkynes. Monatshefte für Chemie. 505-512.
 • Vis forfatter(e) (2011). Synthesis of trans-4-Triazolyl-Substituted 3-Hydroxypiperidines. Synthesis (Stuttgart). 749-754.
 • Vis forfatter(e) (2011). Intramolecular hydrogen bonding in articaine can be related to superior bone tissue penetration: A molecular dynamics study. Biophysical Chemistry. 18-25.
 • Vis forfatter(e) (2008). Synthetic antimicrobial peptidomimetics with therapeutic potential. Journal of Medicinal Chemistry. 4306-4314.
 • Vis forfatter(e) (2008). Antimicrobial Peptides with Stability toward Tryptic Degradation. Biochemistry. 3777-3788.
 • Vis forfatter(e) (2007). Application of the Suzuki-Miyaura cross-coupling to increase antimicrobial potency generates promising novel antibacterials. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.
 • Vis forfatter(e) (2005). Facile degradative lactonization of Gln-Arg and Gln-Phe hydroxyethylene dipeptide derivatives. Journal of Peptide Research.
 • Vis forfatter(e) (2004). Synthesis of a Gln-Phe hydroxyethylene dipeptide isostere. Organic Letters. 4783-4786.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bulky nonproteinogenic amino acids permit the design of very small and effective cationic antibacterial peptides. Journal of Medicinal Chemistry. 4159-4162.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Pharmacophore of Short Cationic Antibacterial Peptides. Journal of Medicinal Chemistry. 1567-1570.
 • Vis forfatter(e) (2003). Enhanced antitumor activity of 15-residue bovine lactoferricin derivatives containing bulky aromatic amino acids and lipophilic N-terminal modifications. Journal of Peptide Science. 510-517.
 • Vis forfatter(e) (2002). Synthesis of a 2-arylsulphonylated tryptophan: the antibacterial activity of bovine lactoferricin peptides containing Trp(2-Pmc). Journal of Peptide Science. 307-313.
 • Vis forfatter(e) (2002). Simple parameterization of non-proteinogenic amino acids for QSAR of antibacterial peptides. Journal of Peptide Science. 302-306.
 • Vis forfatter(e) (2001). The effects of charge and lipophilicity on the antibacterial activity of undecapeptides derived from bovine lactoferricin. Journal of Peptide Science. 425-432.
 • Vis forfatter(e) (2001). The Role of Tryptophan in the Antibacterial Activity of a 15-Residue Bovine Lactoferricin Peptide. Journal of Peptide Science. 190-196.
 • Vis forfatter(e) (2001). Important structural features of 15-residue lactoferricin derivatives and methods for improvement of antimicrobial activity. International Journal of Biochemistry and Cell Biology.
 • Vis forfatter(e) (2001). Bulky Aromatic Amino Acids Increase the Antibacterial Activity of Bovine Lactoferricin Peptides. Journal of Peptide Science. 425-432.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fargestoffer i Sopp. Kjemi.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Havet - vårt nye medisinskap?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Peptider, peptidomimetika og legemiddelutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan lager man legemiddelmolekyler?
 • Vis forfatter(e) (2012). The Nobel Prize in Chemistry 2012.
 • Vis forfatter(e) (2012). Peptider og legemiddelutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvordan lager man et legemiddel?
 • Vis forfatter(e) (2007). Antimikrobielle peptider - En kilde til utvikling av fremtidenslegemidler mot mikrober og kreft?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Synthesis and Biological Activity of the Breitfussins.
 • Vis forfatter(e) (2016). Discovery of LTX-315 - A potential first-in-class oncolytic peptide.
 • Vis forfatter(e) (2016). BIOSNet - From marine natural products to commercial leads.
 • Vis forfatter(e) (2015). Total synthesis of breitfussin A and B.
 • Vis forfatter(e) (2014). Design and synthesis of substrates and inhibitors for Proteinase 3.
 • Vis forfatter(e) (2014). Design and synthesis of ketomethylene-based inhibitors of human neutrophil Proteinase 3.
 • Vis forfatter(e) (2012). Synthesis of piperidine derivatives.
 • Vis forfatter(e) (2012). Novel Renin Inhibitors.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvordan lager man et legemiddel?
 • Vis forfatter(e) (2010). [3+2] Cycloaddition of benzyl azide to two highly functionalized alkynes.
 • Vis forfatter(e) (2009). Synthesis of biologically active peptides and peptidomimetics.
 • Vis forfatter(e) (2006). Synthesis of a Gln-Phe hydroxyethylene dipeptide isostere.
 • Vis forfatter(e) (2001). Antibacterial Activity of 15-Residues Bovine Lactoferricin Derivatives Employing non-coded Aromatic Amino Acids, Peptides 2000.
 • Vis forfatter(e) (2000). Increased Antibacterial activity of 15-residues Bovine Lactoferricin Derivatives employing non-coded Aromatic Amino Acids,.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2001). Antimicrobial compounds and formulations.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2010). IUPAC ICOS-18 Proceedings.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). FARGESTOFFER I SOPP. Blekksoppen. 16-19.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Synthesis of Bicyclic CXCR4 Antagonists .
 • Vis forfatter(e) (2014). Synthesis of serine protease inhibitors.
 • Vis forfatter(e) (2012). Synthesis of novel renin inhibitors.
 • Vis forfatter(e) (2012). Synthesis of Some Nitrogen Heterocycles of Medicinal Relevance.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2012). Synthesis and docking of 4-triazolyl substituted piperidine derivatives as novel renin inhibitors. Journal of Peptide Science. S125-S125.
 • Vis forfatter(e) (2011). SAR and Binding Mode for CXCR4 Antagonists Based on an Arg-Arg-Nal Tripeptide Motif. Biopolymers. 492-492.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2020). Inhibition of the Actin N-terminal acetyltransferase NAA80.
 • Vis forfatter(e) (2018). naa10 knockdown and NatA inhibition point to role for the NatA complex in zebrafish dorsoventral axis formation .
 • Vis forfatter(e) (2018). Inhibition of the Actin N-terminal acetyltransferase NAA80.
 • Vis forfatter(e) (2017). Synthesis of the natural product (3Z,6Z)-3-((1H-imidazol-5-yl)methylene)-6-(2-methylpropylidene)-piperazine-2,5-dione.
 • Vis forfatter(e) (2017). Halogenation of electron rich heterocycles: Where does it go?
 • Vis forfatter(e) (2016). Total Synthesis of Breitfussin A and B.
 • Vis forfatter(e) (2016). Synthesis of a Challenging Amide.
 • Vis forfatter(e) (2016). Synthesis of Analogues of the Bioactive Compound Barettin.
 • Vis forfatter(e) (2016). Scaffold-based tripeptidomimetic CXCR4 antagonists.
 • Vis forfatter(e) (2015). Synthetic studies towards peptidomimetic CXCR4 antagonists.
 • Vis forfatter(e) (2015). Synthetic studies towards nitroreductase-activated fluorescent probes.
 • Vis forfatter(e) (2015). Synthetic studies towards CXCR4 antagonists.
 • Vis forfatter(e) (2014). Synthetic studies towards CXCR4 antagonists.
 • Vis forfatter(e) (2014). Synthetic studies towards CXCR4 antagonists.
 • Vis forfatter(e) (2014). Synthesis and biological evaluation of pseudopeptide inhibitors of Proteinase 3.
 • Vis forfatter(e) (2012). Synthesis of a Ketomethylene Dipeptide Isostere.
 • Vis forfatter(e) (2012). Synthesis and docking of 4-triazolyl substituted piperidine derivatives as novel renin inhibitors.
 • Vis forfatter(e) (2012). Local Anesthetic Articaine Enantiomers interaction with Brain Lipids.
 • Vis forfatter(e) (2011). Synthesis of 3,4-disubstituted piperidines.
 • Vis forfatter(e) (2011). Synthesis of 3,4-disubstituted piperidines.
 • Vis forfatter(e) (2009). Cycloaddition with highly functionalized terminal alkynes.
 • Vis forfatter(e) (2006). Novel Antibacterial Tripeptides.
 • Vis forfatter(e) (2001). Preparation of (2S)-3-amino-(2,2,5,7,8-pentamethyl-chroman-6-sulfonyl)-1H-indol-3-yl)-propionic acid and its incorporation into antibacterial lactoferricin peptides.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2015). Progress toward rationally designed small-molecule peptide and peptidomimetic CXCR4 antagonists. Future Medicinal Chemistry. 1261-1283.
 • Vis forfatter(e) (2007). The medicinal chemistry of short lactoferricin-based antibacterial peptides. Current Medicinal Chemistry. 1-18.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Postdocs/researchers

Pushpak Mizar

Project: RESPOND3 - Responsible early digital drug discovery

Sunil K. Pandey

Project: Synthesis of marine natural products and analogues

 

PhD-studenter:

Ludvik O. Espeland

Project: Inhbitors of bacterial fatty acid synthesis

Beate Halsvik

Project: Synthesis of marine natural products and analogues

Nina Henne

Project: Inhibitors of N-terminal acetyl transferases

Illimar Rekand

Project: Riboswitch ligand as novel antibiotics

Louise Bergsjø Sand

Project: Tracers for PET imaging

Elvira Garcia de Jalon Vinegra

Project: Near infrared fluorophores for molecular imaging

 

MSc-students:

Christine Haugseth Holen

Project: Near infrared fluorophores for molecular imaging

Kjersti Isingrud

Project: Synthesis of protease inhibitors

Veni Thi Truong

Project: Inhbitors of bacterial fatty acid synthesis

Andrea O. Årdal

Project: Riboswitch ligand as novel antibiotics