Hjem
Berit Øxnevad-Gundersens bilde

Berit Øxnevad-Gundersen

Rådgiver, prosjektkoordinator for PraksisNett
Tidsskriftartikler
  • Bjorvatn, Bjørn; Straand, Jørund; Halvorsen, Peder Andreas; Wensaas, Knut-Arne; Bellika, Johan Gustav; Fors, Egil Andreas; Gjelstad, Svein; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Øxnevad-Gundersen, Berit; Rørtveit, Guri. 2018. PraksisNett - et nettverk av fastlegepraksiser. En storsatsing på forskning i allmennpraksis. Utposten. 4. 40-43.
Rapporter/avhandlinger
  • Lie, Berit Øxnevad. 2006. Fylkeskommunar, regionar eller ingen av delane? - Ei komparativ analyse av lokal- og regionpolitikarar i Vest- og Nord-Noreg sine haldningar til framtidig forvaltningsordning. UiB, Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

The Norwegian Primary Care Research Network
Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten