Hjem
Sunniva Árja Tobiasens bilde
Foto:
Kamilla Stølen

Sunniva Árja Tobiasen

Stipendiat
 • E-postSunniva.Tobiasen@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Sunniva er doktorgradsstipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK). I prosjektet sitt undersøker de normer og hvordan forventninger om kjønn og seksualitet har en kroppslig dimensjon, med særlig fokus på hvordan det å være tjukk kan påvirke en persons opplevelse av egen seksualitet og eget kjønn. Sunniva har bakgrunn fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger med en mastergrad innenfor tverrfaglige kjønnsstudier (gender studies) og en bachelorgrad i sosiologi. Sunniva har også vært vitenskapelig assistent på forskningsprosjektet EuroWARCHILD fra 2021-2022 og i forlengelse av dette arbeidet publiserte de en vitenskapelig artikkel om samiske og kvenske krigsbarn, hvor de diskuterer viktigheten av å inkludere etnisitet og rase som perspektiv i forskning på krigsbarn.

I doktorgradsprosjektet studerer Sunniva særlig hvilke strukturer som ligger grunn for vår opplevelse av hvem som ansees som seksuelle, hvilke personers seksualitet stilles det ikke spørsmål ved og hvem kan oppleve å bli deseksualitert eller hyperseksualisert? Hva er de kroppslige rammene for normativ seksualitet, hvordan oppleves det for de som bryter disse seksuelle kroppsnormene, og hvordan virker dette inn på konstruksjonen av tjukke menneskers seksualitet? Gjennom intervju med tjukke personer vil Sunniva bidra med kunnskap om de kroppslige rammene for normativ forståelse av seksualitet og kjønn. Sunniva vil også vektlegge det språklige, da det ikke er et nøytralt språk når vi snakker og skriver om kroppsstørrelse, og hvordan personer snakker om seg selv og sin erfaringer kan fortelle oss noe om de normative rammene for subjektdannelse i forhold til seksualitet, kjønn og kropp. Dette prosjektet er unikt i Norge da det ikke er etablert kritisk tjukk-forskning (fat studies) som forskningsfelt og det er veldig lite forskning i Norge på tjukke som ikke er innenfor rammen av medisin- eller helseforskning. Dette er et prosjekt som søker å etablere kritisk tjukk-forskning i en norsk kontekst samt bidra inn til de internasjonale forskningsmiljøene som vektlegger tjukke perspektiver og tjukke sine egne erfaringer i kontekst av kjønn og seksualitet.

Ved SKOK er Sunniva medlem i forskergruppen Kjønnsforskningens grunnlagsproblemer, en tverrfaglig og interfakultær gruppe. 

Ved Universitetet i Bergen er Sunniva medlem i den tverrfakultære forskergruppen SkeivForsk.

Sunniva er også med i styringsgruppen til forskergruppen Queer Research Group, og medlem i the Centre for Fat Liberation and Scholarship.

 

 

Sunniva har vært aktiv de siste årene med forskningsformidling om seksualitetsnormer og aseksualitet i norske medier, samt gjennom deltakelse i paneler i anledning Pride-markeringer.

Formidling som stipendiat ved SKOK

Å være tjukk - en debatt om normer, fordommer og holdningsendring. Moderator og organisator for den årlige SKOK-debatten, 04.03.2024

En tjukkere kjønns- og seksualitetsforskning. Intervju på uib.no, 22.09.2023

Den tjukke skeive kroppen. Panelsamtale under Skeivå - Rogaland Pride, 26.08.2023

Sunniva har bl.a. undervist på både bachelor- og masternivå ved Universitetet i Oslo om kjønn, seksualitet, likestilling og mangfold, samt vitenskapsteori og akademisk skriving.

Ved SKOK er Sunniva seminarleder i KVIK100 Kjønnsforskinga sine tenkjemåtar.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Samiske og kvenske krigsbarn – en diskusjon om betydningen av etnisitet. Nytt Norsk Tidsskrift. 30-40.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Queering Research - keynote.
 • Vis forfatter(e) (2023). Compulsory Sexuality and Asexuality .
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2022). Children Born of War Should be More Than an Afterthought. PRIO Blogs.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). «Dina» er berre 18 år, men trur at ho aldri kjem til å ha sex.
 • Vis forfatter(e) (2023). Når «Aisha» fortel om legningen sin, trur ikkje alle på ho.
 • Vis forfatter(e) (2023). Da Linnéa møtte kjæresten, ventet hun seks uker med å avsløre hemmeligheten hun bar på.
 • Vis forfatter(e) (2023). Augeblikket «Kristoffer» (24) skjønte at han ikkje var som «alle» andre.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva vil det egentlig si å være aseksuell?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD-prosjektet har arbeidstittel: Sizing Up Desirable Bodies- Examining the fat-bodied boundaries of sexuality and gender