Hjem
Ansattsider

Forskerskoler ved UiB

Mange fagmiljø ved UiB organiserer forskerskoler - en ramme for den faglige aktiviteten i forskerutdanningen. Sentrale aktiviteter som organiseres i regi av forskerskolene er ph.d.-kurs, seminarrekker, forelesninger og fagdager.

Hovedinnhold

UiB tilbyr tilknytning til forskerskoler for mange av sine ph.d.-kandidater. Noen forskerskoler er organisert rundt et tematisk og tverrfaglig felt, mens andre har utspring i ett fagfelt. Forskerskolene gir gode arenaer for idéutveksling, faglig oppfølging og nettverksbygging med andre forskere, nasjonalt og internasjonalt.

Tilknytning til en forskerskole gir kandidaten tilgang til et større nettverk som består av andre ph.d.-kandidater og deres veiledere, i tillegg til at en kan få tilgang til ytterligere internasjonale nettverk. Deltakelse i forskerskole gir ofte mulighet til å presentere egne arbeider for en større gruppe mennesker, og motta tilbakemelding fra disse. Noen forskerskoler har arrangementer som skal forberede kandidatene på å forsvare sin avhandling i en disputas.   
 

Oversikt over forskerskoler

Oversikten nedenfor viser de forskerskoler som fagmiljøer og enkeltkandidater ved UiB deltar i. Noen av forskerskolene administreres ved UiB, mens andre administreres av eksterne institusjoner.  

List of research schools