Hjem
Plastnettverket
BIO316

Plast er overalt!

Studenter i emnet "BIO316 Utvalgte emner i miljøtoksikologi" har vært på seminar om plastforurensning på Espegrend. Her kan du lese om deres erfaringer og opplevelser fra seminaret.

Studenter på plastekspedisjon
BIO316-studentene på plastekspedisjon langs strendene ved Espegrend Marinbiologiske stasjon.
Foto/ill.:
Anders Goksøyr

Hovedinnhold

Vi har vært på seminar om plastforurensning med emnet BIO316 - Utvalgte emner i miljøtoksikologi. Seminaret var lagt til idylliske Marinbiologisk stasjon på Espegrend i perioden 19. -20. april og ble arrangert av Tanja Kögel, Amy Lusher, og PhD-student Alexander Klevedal Madsen, alle ved Institutt for biovitenskap (BIO-UiB). Tanja og Amy er eksperter på mikroplast og har bistilling som førsteamanuensis II ved BIO, og i tillegg hovedstilling ved henholdsvis Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Første dagen hadde vi en introduksjonsforelesning om «Forekomst, distribusjon og skjebne» holdt av Amy Lusher. Hun startet med en generell presentasjon om mikroplast og forskningen rundt, hvor vi lærte om de forskjellige typene mikroplast, samt de forskjellige formene. De forskjellige metodene som brukes for å ta prøver av mikroplast, som for eksempel å ta vannprøver, ekstrahere fra sedimentprøver eller bruke mantanett, ble også nevnt.

Deretter startet vi med aktivitetene med å prøve å finne plast i naturen. Det var opp til oss å bestemme hvor og hvordan vi skulle ta prøver, og vi endte opp med å ta sedimentprøver fra to strender med tre replikater. De to strendene er markert med rødt kryss for eksponert strand og gult kryss for skjermet strand på kartet.  Deretter delte vi oss i to grupper og dro ut for å samle makroplast som vi samlet i poser og sedimentprøver som vi samlet i glasskrukker.

Da vi ankom den eksponerte stranda for å ta prøver, kunne vi se ved første øyekast at det var mye makroplast på stranda. Jo mer vi gravde, spesielt i jorda, dukket det opp mer plast. På stranden hadde noen tent på et bål, hvor vi fant biter av smeltet plast.

Ved den skjermede stranden var det ikke tilsynelatende mye makroplast tilstede, men da vi undersøkte nærmere var det likevel mengder med makroplast å finne mellom steinene i skråningen. Sedimentet som ble samlet fra denne stranden skilte seg fra den eksponerte stranden med at det var våt sand, mens sedimentet på den eksponerte stranden hadde større steiner.

Strand

Innsamling av prøver på skjermet strand.

Foto/ill.:
Dina Kristiansen

Videre gikk vi inn på laboratoriet for å veie sedimentprøvene før vi begynte med tetthetsseparasjon. Dette tok lengre tid enn forventet, hvor tålmodigheten ble testet. Deretter undersøkte vi prøvene under et mikroskop. Det ble ikke funnet mikroplast fra stranden som var skjermet, bare organisk materiale.

Laboratorie

Tetthetsseparasjon av sedimentprøver. fra skjermet strand.

Foto/ill.:
Dina Kristiansen

Etter analyse av mikroplast fra sedimentprøvene fikk vi en forelesning av Alexander Klevedal Madsen om effekter av mikroplast, hvor han gikk inn på effekter på marine fisk, krepsdyr, muslinger, og terrestre organismer som meitemark og mus, og cellekulturer. Selv om vi vet at mikroplast kan påvirke marine og landlevende dyr, vet vi forsatt lite om den totale effekten mikroplast har på miljøet. Vi vet fortsatt lite om selve effekten av mikroplast, men at det påvirker organismer i havet og på land.

Etter forelesningen analyserte vi makroplasten vi fant med et mobilt IR (infrarødt) instrument som Amy har vært med på å utvikle.

Makroplast

Makroplast funnet på skjermet strand (til venstre). Analyse av makroplast med håndholdt IR-apparat (til høyre).

Foto/ill.:
Mari Dybwad

Vi avsluttet dagen med å lage middag og spise i godt selskap.

Dag to begynte med en god frokost, før vi hadde en forelesning om metoder for å identifisere plast. Her lærte vi også litt om risikovurdering, reguleringer og overvåkning.

Etter en god lunsj i sola var siste aktivitet å diskutere artikler som vi hadde lest på forhånd før feltkurset. Vi delte oss inn i tre grupper, der hver gruppe gikk mer i detalj på hver sin artikkel og presenterte de viktigste punktene for de andre. Underveis i presentasjonene diskuterte vi resultater og diskusjoner fra artiklene, og lært mye om å være kritisk til det man leser. I tillegg lærte vi at det er lite harmonisering mellom forskerne, og at metodene foreløpig ikke er standardiserte. I tillegg brukes det ofte høyere konsentrasjoner i laboratorieforsøk enn de konsentrasjonene man finner i naturen.

Til slutt ryddet vi opp etter oss og tok bybanen hjem. Alt i alt hadde vi en veldig fin tur og konkluderer med at plast er overalt.