Hjem
Plastnettverket
Høstmøte

Plastic and plastic additives – impacts on human and environmental health

Plastnettverket arrangerer i samarbeid med Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) møtet "Plastic and plastic additives – impacts on human and environmental health" den 11. november i Bergen.

Flyer til høstmøtet med forelesere
Foto/ill.:
NSFT/UiB

Hovedinnhold

Møtet vil finne sted i Stort Auditorium i andre etasje i datablokken, som er lokalisert i Høyteknologisenteret i Thormøhlens gate 55. Det er også mulig å delta digitalt online via Zoom.

Denne dagen samles sentrale forskere fra ulike disipliner med et felles fokus på plastproblematikken. Den overordnede tematikken er plast sin innvirkning på både miljøets- og human helse. Keynote speaker er professor Juliette Legler fra Utrecht University.

Juliette Legler er professor i toksikologi og leder av Division of Toxicology på Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Faculty of Veterinary Medicine, ved Universitetet i Utrecht. Hennes forskning omhandler effekten av kjemisk eksponering på mennesker og dyreliv, med fokus på toksiske mekanismer på det molekylære nivå. Hun er spesielt interessert i å forstå de langsiktige helseeffektene av eksponering for miljøgifter under tidlig utvikling. Professor Legler leder banebrytende forskning på eksponering og effekter av mikroplast (og tilhørende hormonforstyrrende stoffer) i den humane fosterutviklingen. Hun er koordinator for «Microplastics and Human Health Consortium» (MOMENTUM), og hun deltar også i AURORA, et europeisk H2020-prosjekt som fokuserer på eksponering for mikroplast i tidlige livsfaser.

Program
10:00-10:05: Welcome (Tanja Kögel, HI/UiB, Amy Lusher, NIVA/UiB, Odd André Karlsen, UiB)
10:05-10:45: Keynote: Microplastics and human health: addressing the knowledge gaps, Juliette Legler, UU
10:45-11:10: Plastic particles or associated chemicals – wherein lies the environmental hazard? A topic for the global agreement?, Lisbeth Sørensen, SINTEF
11:10-11:20: Break
11:20-11:45: Environmental sensitivity during the embryonic period in fish, Kaja Skjærven, HI
11:45-12:10: Exposure and effects of microplastic particles in mammalian models, Jutta Dierkes, UiB
12:10-13:10: Lunch
13:10-13:35: The danger of chemicals in plastics – what is facts and what is fiction?, Tanja Radusin, NORNER
13:35-14:00: Ecotoxicological impacts of plastics in the aquatic environment: current status, Tânja Gomes, NIVA
14:00-14:10: Break
14:10-14:25: Occupational exposure and health challenges of microplastics: knowns and unknowns, Anani Afanou, STAMI
14:25-14:50: The regulatory environment of plastic pollution in the EU, Barbara Bokor, UiB
14:50-15:20: Wrap up – solutions for the future, Tanja, Amy, Juliette, all

 

Påmeldingen er nå stengt, ta kontakt med Odd André Karlsen (odd.karlsen@uib.no) eller Rannveig Myklebust (rannveig.myklebust@uib.no).