Home
Plastics network

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Høstmøte

Plastic and plastic additives – impacts on human and environmental health

Plastnettverket arrangerer i samarbeid med Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) møtet "Plastic and plastic additives – impacts on human and environmental health" den 11. november i Bergen.

Flyer til høstmøtet med forelesere
Photo:
NSFT/UiB

Main content

Møtet vil finne sted i Stort Auditorium i andre etasje i datablokken, som er lokalisert i Høyteknologisenteret i Thormøhlens gate 55. Det er også mulig å delta digitalt online via Zoom.

Denne dagen samles sentrale forskere fra ulike disipliner med et felles fokus på plastproblematikken. Den overordnede tematikken er plast sin innvirkning på både miljøets- og human helse. Keynote speaker er professor Juliette Legler fra Utrecht University.

Juliette Legler er professor i toksikologi og leder av Division of Toxicology på Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Faculty of Veterinary Medicine, ved Universitetet i Utrecht. Hennes forskning omhandler effekten av kjemisk eksponering på mennesker og dyreliv, med fokus på toksiske mekanismer på det molekylære nivå. Hun er spesielt interessert i å forstå de langsiktige helseeffektene av eksponering for miljøgifter under tidlig utvikling. Professor Legler leder banebrytende forskning på eksponering og effekter av mikroplast (og tilhørende hormonforstyrrende stoffer) i den humane fosterutviklingen. Hun er koordinator for «Microplastics and Human Health Consortium» (MOMENTUM), og hun deltar også i AURORA, et europeisk H2020-prosjekt som fokuserer på eksponering for mikroplast i tidlige livsfaser.

Program
10:00-10:05: Welcome (Tanja Kögel, HI/UiB, Amy Lusher, NIVA/UiB, Odd André Karlsen, UiB)
10:05-10:45: Keynote: Microplastics and human health: addressing the knowledge gaps, Juliette Legler, UU
10:45-11:10: Plastic particles or associated chemicals – wherein lies the environmental hazard? A topic for the global agreement?, Lisbeth Sørensen, SINTEF
11:10-11:20: Break
11:20-11:45: Environmental sensitivity during the embryonic period in fish, Kaja Skjærven, HI
11:45-12:10: Exposure and effects of microplastic particles in mammalian models, Jutta Dierkes, UiB
12:10-13:10: Lunch
13:10-13:35: The danger of chemicals in plastics – what is facts and what is fiction?, Tanja Radusin, NORNER
13:35-14:00: Ecotoxicological impacts of plastics in the aquatic environment: current status, Tânja Gomes, NIVA
14:00-14:10: Break
14:10-14:25: Occupational exposure and health challenges of microplastics: knowns and unknowns, Anani Afanou, STAMI
14:25-14:50: The regulatory environment of plastic pollution in the EU, Barbara Bokor, UiB
14:50-15:20: Wrap up – solutions for the future, Tanja, Amy, Juliette, all

 

Påmeldingen er nå stengt, ta kontakt med Odd André Karlsen (odd.karlsen@uib.no) eller Rannveig Myklebust (rannveig.myklebust@uib.no).