Hjem
Politi- og Påtalerett

Scientific Advisory Board

Medlemmene i prosjektgruppen og Scientific Advisory Board
Fra venstre: Runar Torgersen, Lena Landström, Dan Frände, John Reidar Nilsen, Gert Johan Kjelby, Ragnar L. Auglend og Henry J. Mæland
Foto/ill.:
Monica Roos

Scientific Advisory Board