Home
Police and Prosecution Law

Scientific Advisory Board

Medlemmene i prosjektgruppen og Scientific Advisory Board
Left: Runar Torgersen, Lena Landström, Dan Frände, John Reidar Nilsen, Gert Johan Kjelby, Ragnar L. Auglend and Henry J. Mæland
Photo:
Monica Roos

Main content

Scientific Advisory Board