Hjem
Politi- og påtalerett
Nyhet

Knut Einar Skodvin er ny prosjektdeltaker

Fra 1. september 2018 blir førsteamanuensis Knut Einar Skodvin (UiB) ny deltaker i prosjektet Politi- og påtalerett.

Hovedinnhold

Skodvin er ansatt i en ett-års stilling i delprosjekt 1 («Politiets rolle i krise og krig») og skal i første rekke forske på ulike gråsone-spørsmål i forholdet mellom politi og forsvar, særlig ved terroranslag i riket som alvorlig truer eller svekker statsapparatets handleevne, grunnleggende samfunnsfunksjoner eller den økonomiske stabiliteten.

Ved større terroranslag, hyridsituasjoner og omfattende cyberangrep vil situasjonen ofte være uklar, i det minste i en innledende fase. Tema for delprosjektet er de rettslige rammer for kompetansefordeling og handlingsplikt for politiet og Forsvaret i slike uoversiktlige situasjoner.