Home
Police and Prosecution Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Knut Einar Skodvin er ny prosjektdeltaker

Fra 1. september 2018 blir førsteamanuensis Knut Einar Skodvin (UiB) ny deltaker i prosjektet Politi- og påtalerett.

Main content

Skodvin er ansatt i en ett-års stilling i delprosjekt 1 («Politiets rolle i krise og krig») og skal i første rekke forske på ulike gråsone-spørsmål i forholdet mellom politi og forsvar, særlig ved terroranslag i riket som alvorlig truer eller svekker statsapparatets handleevne, grunnleggende samfunnsfunksjoner eller den økonomiske stabiliteten.

Ved større terroranslag, hyridsituasjoner og omfattende cyberangrep vil situasjonen ofte være uklar, i det minste i en innledende fase. Tema for delprosjektet er de rettslige rammer for kompetansefordeling og handlingsplikt for politiet og Forsvaret i slike uoversiktlige situasjoner.