Hjem
Politi- og påtalerett
NY ANSATT

Ny forsker ved Politi- og påtalerett

Malin Aaen er ansatt som midlertidig forsker ved forskningsprosjektet Politi- og påtalerett fra august 2021.

Malin Aaen
Malin Aaen skrev stormaster om påtalemyndighetens objektivitetsplikt.

Hovedinnhold

Fra og med august 2021 er Malin Aaen tilsatt som midlertidig forsker på politi- og påtalerett-prosjektet. Her skal hun først og fremst jobbe videre med sin stormasteroppgave, med sikte på å få den publisert som en fagartikkel. Masteroppgavens tema var påtalemyndighetens objektivitetsplikt.

Malin Aaen ble uteksaminert vårsemesteret 2021, hvor hun skrev stormaster på forskerlinjen. I den forbindelse var hun tilknyttet forskergruppen for strafferett og straffeprosess.  Aaen var tilknyttet prosjektet politi- og påtalerett, og fikk tildelt stipend for å skrive stormaster.