Hjem

Politi- og Påtalerett

Forsidebilde

Politi- og påtalerett-prosjektet
Prosjektperiode: 1. mars 2017 – 28. februar 2022
Prosjektleder: Professor PhD, Gert Johan Kjelby

Prosjektmedlemmer:
Professor Asbjørn Strandbakken
Professor II Johan Boucht
Forsker (Ph.d-stipendiat) John Reidar Nilsen
Masterstudent Lise Marit Nyerrød
Ph.d-stipendiat Torild Myrli

Tidligere prosjektmedlemmer:
Forsker Ingvild Greve
Professor, dr. jur. Henry J. Mæland
Førsteamanuensis Knut Einar Skodvin
Forsker, dr.philos. Ragnar L. Auglend

Om prosjektet 

«Politi- og påtalerett» er et femårig prosjekt som er finansiert av Trond Mohn stiftelse, Det juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet dekker to særskilte myndighetsområder: politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter som alle reiser faglige problemstillinger på områder der politi- og påtalemyndighet møter nye og rettslige uavklarte utfordringer. 

Prosjektets bakgrunn

Prosjektet er en videreføring av politi- og påtaleretts satsningen i "Strafferettssystemets funksjonalitet".
Se mer om prosjektets bakgrunn i denne medieproduksjonen fra 2016, basert på politirettskonferansen i 2015.

Publikasjon
forsidebilde av publikasjonen

Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet.

Nye ansatte
kollasje av bilder fra prosjektet

Nye ansettelser i Politi- og påtalerett

Prosjektet Politi- og påtalerett har ansatt en Ph.d-stipendiat og en forsker fra januar 2020.

Stipend
Politivester

Stipend til stormaster i Politi- og påtalerett

Masterstudent Lise Marit Nyerrød har fått stipend for å skrive en stormaster i politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet.

Ny publikasjon
forsidebilde av publikasjonen

Festskrift til Henry J. Mæland

Henry J. Mæland, professor emeritus ved Det juridiske fakultet, fylte 70- år i 2019. I forbindelse med jubiléet ble det utgitt et festskrift med bidrag fra flere medlemmer i prosjektet.

Ny publikasjon
Forside av publikasjonen Påtaerett

Ny utgave av publikasjonen Påtalerett

Professor Gert Johan Kjelby fra Det juridiske fakultet i Bergen, har utgitt en ny og oppdatert utgave (2019) av publikasjonen Påtalerett fra 2017. Kjelby er også leder for prosjektet Politi- og påtalerett.

Prosjektleder
Gert Johan Kjelby

Finansiert av
Trond Mohn stiftelse

Logo av Trond Mohn Stiftelse

Prosjektet er finansiert av Trond Mohn stiftelse, tidligere Bergens Forskningsstiftelse (BFS)