Hjem

Politi- og Påtalerett

Hovedinnhold

Forsidebilde

Politi- og påtalerett-prosjektet
Prosjektperiode: 1. mars 2017 – 28. februar 2022
Prosjektleder: Professor PhD, Gert Johan Kjelby

Prosjektmedlemmer:
Professor Asbjørn Strandbakken
Professor II Johan Boucht
Professor II Inger Marie Sunde
Forsker (Ph.d-stipendiat) John Reidar Nilsen
Masterstudent Malin Aaen
Ph.d-stipendiat Torild Myrli

Tidligere prosjektmedlemmer:
Forsker Ingvild Greve
Professor, dr. jur. Henry J. Mæland
Førsteamanuensis Knut Einar Skodvin
Forsker, dr.philos. Ragnar L. Auglend
Masterstudent Lise Marit Nyerrød

Om prosjektet 

«Politi- og påtalerett» er et femårig prosjekt som er finansiert av Trond Mohn stiftelse, Det juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet dekker to særskilte myndighetsområder: politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter som alle reiser faglige problemstillinger på områder der politi- og påtalemyndighet møter nye og rettslige uavklarte utfordringer. 

Prosjektets bakgrunn

Prosjektet er en videreføring av politi- og påtaleretts satsningen i "Strafferettssystemets funksjonalitet".
Se mer om prosjektets bakgrunn i denne medieproduksjonen fra 2016, basert på politirettskonferansen i 2015.

Ny doktorgrad
John Reidar Nilsen

John Reidar Nilsen disputerer innen politirett

John Reidar Nilsen disputerer 19.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Konstitusjonelle skranker for politiets polisiære virksomhetsutøvelse".

NY ANSATT
Malin Aaen

Ny forsker ved Politi- og påtalerett

Malin Aaen er ansatt som midlertidig forsker ved forskningsprosjektet Politi- og påtalerett fra august 2021.

Ny publikasjon
forsidebilde av publikasjonen

Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet.

Ny publikasjon
forsidebilde av publikasjonen

Festskrift til Henry J. Mæland

Henry J. Mæland, professor emeritus ved Det juridiske fakultet, fylte 70- år i 2019. I forbindelse med jubiléet ble det utgitt et festskrift med bidrag fra flere medlemmer i prosjektet.

Prosjektleder
Gert Johan Kjelby

Finansiert av
Trond Mohn stiftelse

Logo av Trond Mohn Stiftelse

Prosjektet er finansiert av Trond Mohn stiftelse, tidligere Bergens Forskningsstiftelse (BFS)