Hjem

Politi- og Påtalerett

Forsidebilde

Politi- og påtalerett-prosjektet
Prosjektperiode: 1. mars 2017 – 28. februar 2022
Prosjektleder: Professor PhD, Gert Johan Kjelby

Prosjektmedlemmer:

Forsker (stipendiat) John Reidar Nilsen
Professor II Johan Boucht
Professor Asbjørn Strandbakken

Tidligere prosjektmedlemmer:
Professor, dr. jur. Henry J. Mæland
Forsker, dr.philos. Ragnar L. Auglend
Førsteamanuensis Knut Einar Skodvin

Om prosjektet 

«Politi- og påtalerett» er et femårig prosjekt som er finansiert av Trond Mohn stiftelse, Det juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet dekker to særskilte myndighetsområder: politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter som alle reiser faglige problemstillinger på områder der politi- og påtalemyndighet møter nye og rettslige uavklarte utfordringer. 

Stipend
Politivester

Stipend til stormaster i Politi- og påtalerett

Masterstudent Lise Marit Nyerrød har fått stipend for å skrive en stormaster i politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet.

Ny publikasjon
forsidebilde av publikasjonen

Festskrift til Henry J. Mæland

Henry J. Mæland, professor emeritus ved Det juridiske fakultet, fylte 70- år i 2019. I forbindelse med jubiléet ble det utgitt et festskrift med bidrag fra flere medlemmer i prosjektet.

Ny publikasjon
Forside av publikasjonen Påtaerett

Ny utgave av publikasjonen Påtalerett

Professor Gert Johan Kjelby fra Det juridiske fakultet i Bergen, har utgitt en ny og oppdatert utgave (2019) av publikasjonen Påtalerett fra 2017. Kjelby er også leder for prosjektet Politi- og påtalerett.

Ny Publikasjon
Forside av tidsskfirt

Festtidsskrift for Ragnar Auglend

I anledning Ragnar Auglends 70-årsdag ble det utgitt et festtidsskrift hvor flere av medlemmene i prosjektet har bidratt.

Prosjektleder
Gert Johan Kjelby

Finansiert av
Trond Mohn stiftelse

Logo av Trond Mohn Stiftelse

Prosjektet er finansiert av Trond Mohn stiftelse, tidligere Bergens Forskningsstiftelse (BFS)