Hjem

Politi- og Påtalerett

Forsidebilde

Politi- og påtalerett-prosjektet
Prosjektperiode: 1. mars 2017 – 28. februar 2022
Prosjektleder: Professor PhD, Gert Johan Kjelby

Prosjektmedlemmer:
Forsker, dr.philos. Ragnar L. Auglend
Forsker (stipendiat) John Reidar Nilsen
Professor II Johan Boucht
Førsteamanuensis Knut Einar Skodvin
Professor Asbjørn Strandbakken

Tidligere prosjektmedlemmer:
Professor, dr. jur. Henry J. Mæland

Om prosjektet 

«Politi- og påtalerett» er et femårig prosjekt som er finansiert av Trond Mohn stiftelse, Det juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet dekker to særskilte myndighetsområder: politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter som alle reiser faglige problemstillinger på områder der politi- og påtalemyndighet møter nye og rettslige uavklarte utfordringer. 

Stipendiatstilling
Ph.d-kandidater i kappe

Ledig stipendiatstilling innen Politi- og påtalerett

Er du opptatt av politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen? Kunne du tenke deg en stipendiatstilling ved det juridiske fakultet? Da er dette den perfekte utlysningen for deg.

Ny Publikasjon
Forside av tidsskfirt

Festtidsskrift for Ragnar Auglend

I anledning Ragnar Auglends 70-årsdag ble det utgitt et festtidsskrift hvor flere av medlemmene i prosjektet har bidratt.

NYE PUBLIKASJONER:
collage aaserød

To nye bøker fra Aaserød

Konferanse:
Bilde fra politi- og påltalerettkonferansen
nov 15

I politi- og påtalerettens grenseland

Årets politi-og påtalerettskonferanse samlet sentrale fagpersoner fra politiet, påtalemyndigheten og forskningsmiljø i Norden.

Nyhet
bilde av asbjørn strandbakken

Asbjørn Strandbakken er ny prosjektdeltaker

1. desember 2018 startet professor Asbjørn Strandbakken arbeidet som nytt medlem i prosjektet.

Prosjektleder
Gert Johan Kjelby

Finansiert av
Trond Mohn stiftelse

Logo av Trond Mohn Stiftelse

Prosjektet er finansiert av Trond Mohn stiftelse, tidligere Bergens Forskningsstiftelse (BFS)