Hjem

Politi- og påtalerett

Hovedinnhold

Forsidebilde

Politi- og påtalerett-prosjektet
Prosjektperiode: 1. mars 2017 – 28. februar 2022
Prosjektleder: Professor PhD, Gert Johan Kjelby

Prosjektmedlemmer:
Forsker, Ph.d. John Reidar Nilsen (nå førsteamanuensis II ved UiB)
Professor Asbjørn Strandbakken
Professor II Johan Boucht (professor ved UiO)
Professor II Inger Marie Sunde (professsor ved Politihøgskolen i Oslo)
Ph.d-stipendiat Torild Helene Myrli
Forsker Malin Skogstad Aaen (nå Ph.d-stipendiat ved UiB)

Tidligere prosjektmedlemmer:
Forsker Ingvild Greve (nå høgskolelektor ved Politihøgskolen, Stavern)
Professor emeritus, dr. jur. Henry John Mæland
Førsteamanuensis Knut Einar Skodvin
Forsker, dr. philos. Ragnar Line Auglend
Masterstudent Lise Marit Nyerrød

Om prosjektet 

«Politi- og påtalerett» er et femårig prosjekt som er finansiert av Trond Mohn stiftelse, Det juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet dekker to særskilte myndighetsområder: politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen. Prosjektet er organisert i fire delprosjekter som alle reiser faglige problemstillinger på områder der politi- og påtalemyndighet møter nye og rettslige uavklarte utfordringer. 

Prosjektets bakgrunn

Prosjektet er en videreføring av politi- og påtaleretts satsningen i "Strafferettssystemets funksjonalitet".
Se mer om prosjektets bakgrunn i denne medieproduksjonen fra 2016, basert på politirettskonferansen i 2015.

NY BOK | POLITIRETT
Politirettslige tekster. Bok.

Politirettslige tekster

«Politirettlige tekster - fra fag til vitenskap» gjør opp status for rettsdisiplinen gjennom å kombinere eldre og nyskrevne tekster.

POLITI- OG PÅTALERETT
Politi og Påtalerett

Har styrket politi- og påtaleretten i fem år

Forskningsprosjektet Politi- og påtalerett har bidratt med kunnskap til politiets og påtalemyndighetens daglige virke i fem år. Prosjektet har også ført til en styrking av fagmiljøet, sier prosjektleder Gert Johan Kjelby. Nylig ledet han prosjektets avslutningskonferanse, som ble fulltegnet på...

Publikasjoner
Nilsens dr.avhandling

John Reidar Nilsen har publisert sin dr.avhandling

Nilsens dr.avhandling er nå utgitt på Gyldendal. Vi gratulerer!

Publikasjoner
Straff og frihet

Festskrift til Tor-Aksel Busch

I festskrift til Tor-Aksel Busch, har flere prosjekt deltakere bidratt.

Prosjektleder
Gert Johan Kjelby

Finansiert av
Trond Mohn stiftelse

Logo av Trond Mohn Stiftelse

Prosjektet er finansiert av Trond Mohn stiftelse, tidligere Bergens Forskningsstiftelse (BFS)