Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Infoside

Erfaringspanel

Erfaringspanelet er et rådgivende organ som representerer erfaringsperspektivet i Polyfon.

Polyfons erfaringspanel
Polyfons erfaringspanel ble reetablert da klynga gikk fra å være et prosjekt til å bli en fast samarbeidsstruktur. Her fra det første møtet i 2022.
Foto/ill.:
Brynjulf Stige, UiB

Hovedinnhold

Erfaringspanelet består av brukere av musikkterapi, pårørende og erfaringskonsulenter, samt representanter fra brukerorganisasjoner.
Det er fire felt som har hovedfokus i panelet: barn og unge, psykisk helse, rusomsorg og eldrehelse.

Arbeidsoppgaver

  • Bidra til at kjennskapen til musikkterapi øker blant brukere og pårørende og i samfunnet ellers
  • På selvstendig grunnlag komme med innspill på behov innenfor tjenesteutvikling, forskning, utdanning og andre tema som panelet ønsker å ta opp
  • Respondere når Polyfons styringsgruppe eller aktuelle arbeidsgrupper ber om råd
  • Delta i planlegging og gjennomføring av Polyfon-konferansen
     

Erfaringspanelets medlemmer

Kristianne Ervik

Erfaring:
Ansatt som erfaringskonsulent i Polyfon. Har en bachelor i sammenliknende politikk. Vært med på å arrangere populærvitenskapelige panelsamtaler gjennom Studentersamfunnet. Er medlem i Unge Leve, som arbeider for unge etterlatte ved selvmord og driver med selvmordsforebygging.

Opptatt av: 
Musikkterapi gir muligheter for å uttrykke seg, bruke ressursene sine og være sammen med andre. Det er mange som ville hatt utbytte av musikkterapi, som dessverre ikke får dette tilbudet i dag. Musikkterapi burde være tilgjengelig for alle som trenger og ønsker det, og kan være løsningen når andre tilbud ikke strekker til.

Kontakt:
kristianne.ervik[a]uib.no

Ruth Sølvi Brudvik

Erfaring:
Utdannet lektor med praksis fra videregående skole og lederstillinger innen helse, samferdsel og tekoindustri. Medlem av Bergen Bystyre i tre perioder med mange verv blant annet i kulturkomiteen. Er nå nestleder i Bergen Eldreråd. I mitt politiske arbeid har jeg hele tiden vært svært opptatt av å støtte og utvikle kulturarbeidet i byen vår. Dette ser jeg på som en viktig faktor for byens positive utvikling.

Opptatt av:
Etter å ha fått større innsikt i faget musikkterapi og fagets mange muligheter er jeg nå også opptatt av å styrke og fremme musikken som terapi. Dermed vil enda flere bergensere nyte godt av målet til Polyfon om å la faget «være et tilbud til alle som ønsker og trenger det».

Kenneth Dybdahl

Erfaring: 
Har jobbet som miljøarbeider i Oslo kommune og videre som erfaringskonsulent ved FACT Ung St. Hanshaugen og for tiden Grünerløkka. Vært med i diverse kompetansegrupper knyttet til recoveryorientering og bruker dette aktivt i arbeid. Medlem av ARRIMT (Alliance for Recovery Research in Music Therapy) som formidler av musikkterapi med brukererfaring. Medvirker i et forskningsprosjekt om musikkterapi ved avhengighetsproblematikk. Bruker musikk aktivt i møte med brukere og ved egen interesse.

Opptatt av: 
Vil spre informasjon om nytten av musikkterapi og generelt hvordan aktiv bruk av musikk kan gi helsefordeler. Videreformidle i helsetjenestene at musikkterapi burde være tilgjengelig for de som trenger det, samt spre ordet om Polyfon!

Kontakt:
kennethdyb[a]icloud.com

Turid Hagelsteen

Erfaring: 
Likeperson for høreapparatbrukere i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Fra 2020 medlem av Brukerutvalget på Haraldsplass Diakonale Sykehus, innvalgt fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)/HLF. Fikk prosjektene Polyfon og Care4Music innen sykehusets fagfelt eldrehelse/palliasjon. Slik kom jeg med i Erfaringspanelet. Som pensjonist er jeg frivillig i Bymuseet, innen husflid, rotary og HLF.

Opptatt av: 
Polyfons mål: «Musikkterapi skal være et tilbud til alle som ønsker og trenger det.» Derfor må vi være pådrivere for økt opplysning om faget, og økte bevilgninger til utdanning, forskning og stillinger.

Kontakt:
turidhagelsteen[a]gmail.com

Anita Lid

Erfaring: 
Har selv erfaring fra musikkterapi. Har holdt en del foredrag rundt dette. Jeg har vært med i erfaringspanelet siden 2019. 

Opptatt av: 
Målet er at musikkterapi skal kunne brukes av alle som ønsker det. Det er nå for få tjenester som har tatt i bruk musikkterapi, så jeg håper vi kan bidra til at musikkterapi får litt større plass. Men for å klare dette må vi øke kompetansen til tjenestene om hva musikkterapi er og hvordan det kan brukes. 

Kontakt:
anitalid[a]icloud.com  

Anne Malerbakken

Erfaring: 
Utdannet med master i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og jobber som forskningsassistent ved Oslo universitetssykehus. Aktiv som erfaringsformidler i flere fora, blant annet prosjekter som MusTCare og ARRIMT (begge om musikkterapi). Jeg har også publisert en rekke tekster og populærlitteratur der jeg tenker høyt om egne erfaringer med TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) og psykisk helsevern. 

Opptatt av: 
Interesseområder innenfor musikkterapi er primært psykisk helse og rusavhengighet. Det må være et mål at musikkterapi skal være tilgjengelig for alle, uansett geografisk tilhørighet. Musikk kan lindre, og musikkterapi bør være tilgjengelig i hele behandlingsforløpet.

Lenker: 
Artikkel publisert i Magasinet Psykisk Helse

Silje Rasmussen Sandnes

Erfaring: 
Egenerfaring med musikkterapi. Har holdt innlegg, foredrag og sangopptredener på konferanser innen psykisk helse, skole og musikkterapi. Ble med i erfaringspanelet og strategigruppa i 2022. Har vært frivillig på musikkfestivalen Rockovery Oslo. Er medlem ved Stedet Sagene, og medforsker i en doktorgrad om musikkterapi. Har studert design og kommunikasjon og jobbet med film, foto, design og markedsføring.
 
Opptatt av: 
Musikkterapi har gitt meg språk, glede, samhold og mestring. Jeg er opptatt av at alle som trenger det og som vil ha det skal få tilgang til musikkterapi. Har det reddet livet mitt, kan det redde livet til veldig mange flere også.  

Kontakt:
siljersandnes[a]hotmail.com
 
Lenker:
Har bidratt i filmen «Identitet gjennom musikkterapi»

 

Vilde Thorsen

Erfaring: 
Jeg sitter som representant i Helse Fonna sitt ungdomsråd. Har gått musikklinjen ved Skeisvang videregående skole og spiller en rekke musikkinstrumenter. Jeg har igjennom mange år erfart hvordan sang og musikk har hatt positiv innvirkning på min livskvalitet.
 
Opptatt av: 
Musikk er en viktig ressurs for å styrke folkehelsen. Jeg ønsker at musikkterapi skal være tilgjengelig for alle som ønsker det.

Kontakt:
vildethorsen2[a]gmail.com