Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE

Klyngedeltakarar og samarbeidspartnarar

Kunnskapsklynga Polyfon byggjer eit nasjonalt samarbeid om musikkterapi / musikk og helse, med fokus på tenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling. Klynga er koordinert av Universitetet i Bergen og open for klyngedeltakarar frå heile landet.

Polyfons logo med deltakarlogoar
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold


Polyfon er ei samling av ulike men likeverdige deltakarar som utfyller og støttar kvarandre i arbeidet med å utforske musikkens potensial for helse, livskvalitet og samfunnsdeltaking:

Koordinerande klyngedeltakar

  • Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen

Andre klyngedeltakarar