Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE

Klyngedeltakarar og samarbeidspartnarar

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi er koordinert av Universitetet i Bergen og open for klyngedeltakarar frå heile landet. Kunnskapsklynga vart etablert som eit vestnorsk prosjekt i 2015, men frå og med 2022 er klynga ein fast samarbeidsstruktur med nasjonalt nedslagsfelt.

Polyfons logo
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold


Polyfon er ei samling av ulike men likeverdige deltakarar som utfyller og støttar kvarandre i arbeidet med å utforske musikkens potensial for helse, livskvalitet og samfunnsdeltaking:

Koordinerande klyngedeltakar

  • Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen

Andre klyngedeltakarar