Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE

Sekretariatet

Klyngas sekretariat arbeider med å leggje til rette for fagleg samarbeid og utvikling i klynga og med å realisere dei målsetjingane styringsgruppa fastset.

Hovedinnhold

Til saman 1,3 stillingar er knytte til sekretariatet, fordelte på fagleg leiar/klyngeleiar (50% stilling), administrativ koordinator (60 % stilling) og erfaringskonsulent (20 % stilling). I arbeidsåret 2022/2023 er ressursane fordelte på fleire små stillingar, grunna ulike permisjonar: 

  • Klyngeleiar: Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB

  • Administrativ koordinator: Rebeca Torres, førstekonsulent ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB)

  • Erfaringskonsulent: Kristianne Storhaug Ervik, vitskapleg assistent ved Griegakademiet, UiB

  • Koordinator: Jorunn Bakke Nydal, seniorrådgjevar ved Griegakademiet, UiB

  • Formidlar: Christiane Meldgaard, førstekonsulent ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB