Home
POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
INFOSIDE

Sekretariatet

Klyngas sekretariat arbeider med å leggje til rette for fagleg samarbeid og utvikling i klynga og med å realisere dei målsetjingane styringsgruppa fastset.

Main content

Til saman 1,3 stillingar er knytte til sekretariatet, fordelte på fagleg leiar/klyngeleiar (50% stilling), administrativ koordinator (60 % stilling) og koordinator for brukarmedverknad (20 % stilling):

  • Klyngeleiar: Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB

  • Administrativ koordinator: Liv Gunnhild Qvale, seniorkonsulent ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

  • Koordinator for brukarmedverknad: Kristianne Storhaug Ervik, førstekonsulent ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB