Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Har du tenkt å presentere på Polyfon-konferansen?

Retningslinjer for sammendrag

Polyfon-konferansen arrangeres i første halvdel av november. Invitasjon til å sende inn forslag til bidrag kommer om våren, se årets Call for papers. Vi ønsker velkommen bidrag fra brukere, praktikere, studenter, forskere og ledere. Husk å spesifisere hvilken sjanger forslaget ditt tilhører.

Retningslinjer
Vi ønsker bidrag velkomne til Polyfon-konferansen. Sjekk retningslinjene og send inn ditt sammendrag!
Foto/ill.:
Hansjörg Keller / Unsplash

Hovedinnhold

Retningslinjer for ulike sjangre

Presentasjon av forsking (F)

En presentasjon av forskingsprosjekt er begrenset til 20-25 minutter, med etterfølgende tid til spørsmål og diskusjon.

Sammendrag (abstract) kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt, disponert etter IMRAD-strukturen (introduksjon av tema/fokus, metode, resultat og diskusjon). Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.

Over sammendraget gis følgende informasjon:

 1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
 2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Under sammendraget gis følgende informasjon:

 1. Ca. 3 litteraturreferanser (angitt i APA-stil).

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av sammendrag.

Presentasjon av praksiserfaringer (P) og innspill (I)

En presentasjon av praksiserfaringer (P) eller *innspill (I) er begrenset til 20-25 minutter, med etterfølgende tid til spørsmål og diskusjon. *Innspill (I) (på engelsk: position paper) kan f.eks. være refleksjoner over, kommentarer til eller planer for aktuelle temaområder.

Sammendrag (abstract) kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt. Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst innlegget bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres. Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.

Over sammendraget gis følgende informasjon:

 1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
 2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Under sammendraget gis følgende informasjon:

 1. Ca. 3 litteraturreferanser, dersom relevant (angi disse i tilfelle i APA-stil).

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av sammendrag.

Presentasjon av brukererfaringer

Alle typer erfaringer med musikkterapi enten som klient eller pårørende kan være svært relevante, og viktig for konferansen. 

Det er ikke nødvendig å refere til forskning, men gjør det gjerne.

Det er viktig å ha et gjennomtenkt forhold til det man ønsker å dele av egne personlig erfaringer.

En presentasjon av brukererfaringer er begrenset til 20-25 minutter, med etterfølgende tid til spørsmål og diskusjon.

Sammendrag (abstract) kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt.

Over sammendraget gis følgende informasjon:

 1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
 2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Ta kontakt med leder for Polyfons Erfaringspanel Kristianne Storhaug Ervik på Kristianne.Ervik@uib.no for mer info eller hjelp med sammendrag.

Poster

Poster, eller plakatforedrag, er en formidlingsform med mange muligheter både når det gjelder dialog og bruk av visuelle og audiovisuelle virkemidler. Dette passer musikkterapifaget godt. Under Polyfon-konferansen blir det derfor satt av tid og plass til egne postersesjoner. De som får akseptert en poster, forventes å være til stede ved disse sesjonene.

Plakater er det mest vanlige formatet for en poster, men vi er også interessert i presentasjoner av videoer, apper, o.l. (med eller uten plakat i tillegg). Når det gjelder utformingen  av posters: Kanskje har arbeidsgiveren din en mal som kan være til hjelp? Posterstørrelse er vanligvis 100 x 70 cm. Poster vil bli festet til mobile utstillingsvegger med festepasta eller tegnestifter. Konferansen stiller med utstillingsvegger for plakater. De som eventuelt ønsker å presentere videoer eller apper o.l., må selv ta med nødvendig teknisk utstyr.

NB: For at konferansedeltakerne skal kunne orientere seg i programmet, forventes det sammendrag (abstracts) også av de som deltar med postere. Avhengig av om du vil presentere et forskingsprosjekt eller praksiserfaring/innspill, skriver du et sammendrag (maks. 250 ord) etter følgende retningslinjer:

Sammendrag til postere som presenterer forskingsprosjekt skal skrives i ett avsnitt, disponert etter IMRaD-strukturen (introduksjon av tema/fokus, metode, resultat og diskusjon). Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema. Over sammendraget gis følgende informasjon: 1) Navn på den/de som presenterer, info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon, 2) Tittel på poster, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet. Under sammendraget gis følgende informasjon: 1) Ca. 3 litteraturreferanser (angitt i APA-stil), 2) En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema (dette er en notis til vurderingskomiteen, så relevante moment må også integreres i sammendraget). Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert, med bekreftelse av at du tar med nødvendig utstyr.

Sammendrag til postere som presenterer praksiserfaringer (P) eller innspill (I, se over) skal skrives i ett avsnitt. Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst posteren bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres. Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema. Over sammendraget gis følgende informasjon: 1) Navn til den/de som presenterer), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon, 2) Tittel på poster, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet. Under sammendraget gis følgende informasjon: 1) Ca. 3 litteraturreferanser, dersom relevant (angi disse i tilfelle i APA-stil), 2) En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema (dette er en notis til vurderingskomiteen, så relevante moment må også integreres i sammendraget). Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert, med bekreftelse av at du tar med nødvendig utstyr.

Utstillinger

Beskriv tema, fokus og tilnærming og gjør greie for hva som blir foreslått utstilt og hva plassbehovet eventuelt vil være. Programkomitéen vil vurdere innsendte forslag.

Workshops eller rundebordsdiskusjoner

En workshop og rundebordsdiskusjoner er begrenset til 70 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.

For workshops og rundebordsdiskusjoner gjelder retningslinjene for presentasjon av forsking (F) eller praksiserfaringer (P) / innspill (I) (se over).

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Forslag til musikkinnslag

Beskriv bidraget, der du tar med:

 1. Navn på personen(e) som bidrar, inklusivt kontaktperson og kontaktinformasjon
 2. Navn på gruppe/band/framføring, dersom relevant
 3. Plassbehov og evt. utstyrsbehov
 4. Antall låter og antatt varighet.

Frist

Frist for innsending av forslag til Polyfon-konferansen 2023 er 1. juni 2023 kl. 13.00 via dette skjema for innsending av sammendrag