Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Har du tenkt å presentere på Polyfon-konferansen?

Retningslinjer for sammendrag (abstrakt)

Polyfon-konferansen arrangeres i første halvdel av november. Invitasjon til å sende inn forslag til bidrag kommer om våren, se årets Call for papers. Vi ønsker velkommen bidrag fra brukere, praktikere, studenter, forskere og ledere. Husk å spesifisere hvilken sjanger forslaget ditt tilhører.

Retningslinjer
Vi ønsker bidrag velkomne til Polyfon-konferansen. Sjekk retningslinjene og send inn ditt sammendrag!
Foto/ill.:
Hansjörg Keller / Unsplash

Hovedinnhold

Retningslinjer for sammendrag (abstrakt) i ulike sjangre

  • Presentasjoner er vanligvis på 20-25 minutter + ca. 5 min til spørsmål og diskusjon.
  • Informasjon om frist, med lenke til innsendingskjema: se nederst.
  • Har du spørsmål eller ønsker du råd? Ta gjerne kontakt med sekretariatet: polyfon@uib.no

Presentasjon av Forsking (F)

Presentasjon av forsking (om forskingsprosjekt og/eller nye forskingsresultat). Sammendrag skal skrives i ett avsnitt, disponert etter IMRAD-strukturen (introduksjon av tema/fokus, metode, resultat og diskusjon). Det bør gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema. Litteraturreferanser angis i APA-stil.

Presentasjon av Praksiserfaringer (P)

En presentasjon av praksiserfaringer kan gjerne fokusere på nye praksisformer eller arbeidsmåter, men kan også bidra med innsikter og perspektiv på etablert praksis. Henvisning til litteratur og forsking kan gi dybde og tyngde, men det forventes ikke at presentasjonen er basert på egen forsking. Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst innlegget bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres. Det bør gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema. Litteraturreferanser angis i APA-stil.

Presentasjon av Innspill (I)

Innspill (I) er en friere sjanger, der en presenterer refleksjoner og kommentarer til fag og praksis, gjerne med kritikk og/eller intensjon om å invitere til diskusjon. Sjangeren kalles på engelsk noen ganger for "position paper". Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst innlegget bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres. Det bør gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema. Litteraturreferanser angis i APA-stil.

Presentasjon av Brukererfaringer (B)

Alle typer erfaringer med musikkterapi, enten som klient eller pårørende, kan være relevante og viktige for konferansen. Det er ikke nødvendig å refere til forskning, men gjør det gjerne. Det er viktig å ha et gjennomtenkt forhold til det man ønsker å dele av egne personlig erfaringer. Sammendrag skal skrives i ett avsnitt og informere om hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst innlegget bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres.

Poster

Poster, eller plakatforedrag, er en formidlingsform med mange muligheter, både når det gjelder dialog og bruk av visuelle og audiovisuelle virkemidler. De som får akseptert en poster, forventes å være til stede ved disse sesjonene. Plakater er det mest vanlige formatet for en poster, men vi er også interessert i presentasjoner av videoer, apper, o.l. (med eller uten plakat i tillegg). Posterstørrelse er vanligvis 100 x 70 cm. Poster vil bli festet til mobile utstillingsvegger med festepasta eller tegnestifter. Konferansen stiller med utstillingsvegger for plakater. De som eventuelt ønsker å presentere videoer eller apper o.l., må selv ta med nødvendig teknisk utstyr.

NB: For at konferansedeltakerne skal kunne orientere seg i programmet, forventes det sammendrag også av de som deltar med postere. Avhengig av om du vil presentere forsking (F), praksiserfaringer (P), innspill (I) eller brukererfaringer (B), skriver du et sammendrag basert på retningslinjene gitt over.

Utstillinger

Beskriv tema, fokus og tilnærming og gjør greie for hva som blir foreslått utstilt og hva plassbehovet eventuelt vil være. Programkomitéen vil vurdere innsendte forslag.

Workshops eller rundebordsdiskusjoner

En workshop og rundebordsdiskusjoner er vanligvis begrenset til 50-70 minutter og ytterliggere 10-20 minutter til diskusjon. Avhengig av om du vil presentere forsking (F), praksiserfaringer (P), innspill (I) eller brukererfaringer (B), skriver du et sammendrag basert på retningslinjene gitt over. Angi også den strukturen/disposijonen dere ser for dere for workshopen eller rundebordsdiskusjonen. 

Forslag til musikkinnslag

Musikken er en viktig del av Polyfon-konferansen. Har du lyst til å bidra? I skjemaet for innsending av forslag, blir du bedt om å gi informasjon bl.a. om plassbehov og evt. utstyrsbehov, antall låter og antatt varighet. Dersom relevant, må du gjerne også skrive noe om eventuell sammenheng mellom musikkinnslaget og det konferansetemaet som er oppgitt (ikke et krav, bare en mulighet). 

Frist

Frist for innsending av forslag til Polyfon-konferansen 2023 er 1. juni 2023 kl. 13.00 via dette skjema for innsending av sammendrag