Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE

Polyfons Ressursgruppe

Lysformasjon
Polyfons ressursgruppe skal sikre god forankring av Polyfon-samarbeidet ved fagmiljøa i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
diz-play

Hovedinnhold

Forskarane som er med i Polyfons Ressursgruppe:

  • Ingeborg Nebelung, universitetslektor i musikkterapi og stipendiat ved Norges musikkhøgskole

  • Hans Petter Paulen Solli, førsteamanuensis i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole
  • Lars Tuastad, førsteamanuensis i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB

  • Brynjulf Stige,  professor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB

  • Gro Trondalen, professor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole

  • Christine Wilhelmsen, universitetslektor i musikkterapi og stipendiat ved Norges musikkhøgskole / Leiar for Norsk foreining for musikkterapi