Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
POLYFON-KONFERANSEN

Programkomiteen for 2023-konferansen

Mykje godt arbeid ligg bak den årlege Polyfon-konferansen. Straks ein konferanse er over byrjar programkomiteen arbeidet med å gje den komande konferansen retning og innhald. Her får du informasjon om den fine gjengen som arbeider med 2023-konferansen.

Puslespelbitar
Mange bitar skal på plass før programmet for den årlege Polyfon-konferansen er klart.
Foto/ill.:
Hans-Peter Gauster, Unsplash

Hovedinnhold

Den årlege Polyfon-konferansen er klyngas viktigaste møteplass, der ulike aktørar med ulik bakgrunn møtast til ein fleirstemte samtalar og diskusjonar. Programkomiteen representerer difor mange ulike miljø og kunnskapstradisjonar. Det er mange og varierte kompetansar i komiteen som arbeider med å førebu 2023-konferansen:

 • Fredrik Hiis Bergh (klinikkdirektør Bjørg­vin DPS, Helse Bergen)
 • Nina Bolstad (leiar for Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie, Bergen kommune)
 • Are Brean (førsteamanuensis Norges musikk­­høgskole / redaktør Tidsskrift for norsk legeforening)
 • Eva Brekke (forskar og spesialist i rus- og avhengigheitspsykologi og klinisk samfunnspsykologi, Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet)
 • Kristianne Ervik (erfaringskonsulent / leiar for Polyfons erfarings­panel)
 • Viggo Krüger (førsteamanuensis ved Griegakademiet (UiB) og leiar for forskingssenteret GAMUT (UiB og NORCE)
 • May Glad Lien (prosjektmedarbeidar i Nasjonalt senter for aldring og helse)
 • Olaug Lie Sandve (musikkterapeut Haugesund kommune / USHT Helse Fonna)
 • Reidun Karin Norheim Myhre Sandvik (førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet)
 • Margrethe Schaufel (overlege og forskar Helse Bergen/ førsteamanuensis Det medisinske fakultet, UiB)
 • Stine Camilla Blichfeldt Ærø (musikkterapeut og forskar Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus)

Årets konferanse arrangeres 9. november i Høgskulen på Vestlandet sine lokaler på Kronstad i Bergen. Program annonceres sommeren 2023.