Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE

Om Polyfon-konferansen

Polyfon-konferansen er kunnskapsklyngas årlige møteplass for kunnskapsformidling, erfaringsdeling, inspirasjon, dialog og diskusjon.

[ID] Bildet viser teksten musikk, mening og medisingering og en person som står på en scene
Polyfon-konferansen inneholder formidling i mange ulike format, der musikken sjølsagt også hører med! Bildet er fra 2022-konferansen.
Foto/ill.:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Hovedinnhold

Polyfon-konferansen arrangeres i november hvert år og samler både brukere, praktikere, forskere og ledere. Konferansen inneholder plenumssesjoner, parallellsesjoner og en posterutstilling. Musikkinnslag hører selvsagt også med! 

Invitasjon til open call kommer tidlig på våren hvert år, med innleveringsfrist i mai/juni. 

Retningslinjene for sammendrag finner du her: Retningslinjer for sammendrag

Polyfon-konferansen i 2023 arrangeres 9. november og har temaet "Nyttig helsearbeid i nye tider", se her. Programmet for denne konferansen annonseres i august.

Hver konferanse har et eget tema. Ta gjerne en titt på oppslagene nedenfor om tidligere konferanser, og send oss gjerne forslag til tema eller vinklinger for framtidige konferanser!

Polyfon-konferansane 2017-2022