Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Nyttig helsearbeid i nye tider

Polyfon-konferansen 2023

Konferansen er en årlig møteplass for inspirasjon, kunnskapsformidling og erfaringsdeling. Arrangeres i år den 9. november ved HVL i Bergen. Tema: «Nyttig helsehjelp i nye tider». Her finner du informasjon om tema og program, samt lenke til påmelding.

Polyfon-konferansen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Til programmet (lenger nede på denne sida).

Programmet som pdf-fil

Fram til 1. november er det åpen påmelding til Polyfon-konferansen 2023! 

Merk:

 • Konferansen er åpen for alle interesserte. Konferansedeltaking er gratis for brukere og bidragsytere og for alle som er ansatt eller student hos en av Polyfons 13 klyngedeltakere
 • 8. november, dagen før Polyfon-konferansen, arrangerer vi et dagsseminar om musikkterapiens plass i FACT/FACT-ung. Her er det altså muligheter for å få med seg to innholdsrike konferansedager 
 • Gratis "mini-festival"/Polyfon-konsert og musikkterapifest: Både kvelden før og kvelden etter Polyfon-konferansen blir det rike muligheter for å oppleve musikk. Vi håper du benytter anledningen og blir med på konsertene!
 • Med tanke på tilreisende fra ulike deler av landet, begynner Polyfon-konferansen først kl. 10.00. Dørene åpnes 09.30. Kom gjerne tidlig for en kopp kaffe og en prat!

Konferansen er støttet av Meltzerfondet.

Konferansens tema

Hva skjer med vår forståelse av helsearbeid og helsehjelp når demografiske og økonomiske endringer skaper nye utfordringer? I følge flere offentlige utredninger går vi mot trangere tider. Da må det prioriteres, og det vil bli et økt behov for å tenke nytt, overføre oppgaver og arbeide på tvers. Hvordan kan bruk av musikk og musikkterapi bidra i slike endringsprosesser?

Kursgodkjenning

Polyfon-konferansen 2023 har følgende godkjenning:

 • Norsk psykologforening: godkjennes som vedlikeholdskurs for spesialister med 6 timer. 
 • Legeforeningen:
  • Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Kurset kan bidra til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-021, 024, 032, 055, 052, 008, 010.
  • Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Psykiatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 6 timer som et valgfritt kurs.

Program

Konferansier: Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus og leder for Polyfons styringsgruppe.

Plenumsprogrammet foregår i Mimes Brønn (romkart).

10.00-10.30 Åpning

Musikkinnslag: Kor fra Bergen kompetansesenter for demens, under ledelse av musikk­terapeut Gerd K. Lunde Torsvik med musikkterapistudenter ved Griegakademiet.

Åpningshilsen: Gottfried Greve, viserektor ved Universitetet i Bergen.

10.30-11.05 Har vi sjans mot demenskor-bølgen, eller er demenskor-bølgen sjansen vår?

Plenumspresentasjon: Jelena Golubovic, ph.d.-stipendiat, Norges musikkhøgskole.

Respons: Christian Gold, professor, NORCE.

11.05-11.20 Pause

11.20-11.55 Musikkterapi i barnepalliative team: Er vi rustet for en ny helsehverdag?

Plenumspresentasjon: Merethe W. Lindvall, musikkterapeut Haukeland Universitetssjukehus.

Respons: May Aasebø Hauken, professor, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen.

11.55-12.30 Musikkterapi i integrert behandling for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

Plenumspresentasjon: Pablo Tellez, musikkterapeut & Kristian Toppe Aarlie, assisterende seksjonsleder ROP sengepost, Haukeland universitetssjukehus.

Respons: Eva Brekke, postdoktor, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

12.30-13.15 Lunsj

13.15-14.45 Parallelle foredrag i 5 spor

14.45-15.05 Pause / Betjent posterutstilling

15.05-15.40 FACT ung: Musikkterapi som behandling, forebygging eller påkobling?

Plenumspresentasjon: Christine Wilhelmsen, ph.d.-stipendiat, Norges musikkhøgskole, & Viggo Krüger, førsteamanuensis, Griegakademiet, UiB.

Respons: Kenneth Dybdahl, Polyfons Erfaringspanel.

15.40-16.15 Samproduksjon mellom fag og erfaringskompetanse. Hva og hvorfor?

Plenumspresentasjon: Kristina Bakke Åkerblom, ph.d.-kandidat Høgskulen på Vestlandet & Torbjørn Mohn-Haugen, generalsekretær, Erfaringssentrum (erfaringskonsulentenes interesseorganisasjon).

16.15-16.30 Avslutning/Musikkinnslag

Musikkinnslag: Kom Nærmere, under ledelse av musikkterapeut Johannes Melhus Medlien.

 

Parallelle foredrag

Spor 1-4: 3 presentasjoner per spor, 25 minutter pr presentasjon inkl. spørsmål, 5 minutter forflytning.

Spor 5: Rundebordskonferanse, 90 minutt inkl. spørsmål og diskusjon.

Sjangere: (P)=presentasjon av praksis, (F)=presentasjon av forsking, (E)=presentasjon basert på erfaringskompetanse, (I)=innspill til refleksjon og diskusjon, (R)=rundebordskonferanse

Parallellprogrammet kan også lastes ned i tabellformat (pdf).

Sammendrag for den enkelte presentasjon finner du ved å trykke på tittel.

Spor 1 - Perspektiver på praksis

Rom E205 (romkart)

13.15-13.40: (P/E) Trygg i eget uttrykk – stemme og kjønnsinkongruens, praksis- og brukererfaringer. Ruth Eckhoff, Tobias Klaussen, Britt Bøyesen, Tonje Lygre, Nora Kuijlen & Julie Liisberg.

13.45-14.10: (P/E) Bergen demenskor – fag og frivillighet i skjønn forening. Solgunn Knardal & Stine Ruud Iversen.

14.15-14.40: (P) Gatestudio: Et musikkterapitilbud for å fremme helse blant unge med minoritetsbakgrunn med psykiske lidelser og rusproblematikk. Daniel Grue Garcés & Tora Söderström Gaden.

Spor 2 - Ny forsking

Rom E241 (romkart)

13.15-13.40: (F) «Nå må vi prioritere» — Kontaktformidling og henvisning til musikkterapi innen psykisk helse og rus, en mixed methods studieGaute Kjølner Andersen.

13.45-14.10: (F/E) Gjenklangfestivalen – autoetnografiske historier om ein musikkterapifestival. Lars Tuastad, Bjarne Johansen & Øystein Lydvo.

14.15-14.40: (F) Stemme og kjønnsinkongruens – forskningsresultater av kvalitative intervju ved oppstart av pilotprosjektet «Trygg i eget uttrykk». Ruth Eckhoff & Anita Rødven.

Spor 3 - Forsking om og med brukermedvirkning

Rom E105/Aud12 (romkart)

13.15-13.40: (F) Musikkterapi som medikamentfritt behandlingstiltak for personer med psykose. Christine Henriksen Ødegaard.

13.45-14.10: (F) Musikkterapi og medborgerskap i aktivt oppsøkende behandlingsteam (FACT) – erfaringer fra mennesker med rusmiddelproblemer og psykiske vansker. Eva Brekke.

14.15-14.40: (F/E) Nye samarbeid: Utvikle en forskningsprotokoll med brukere og interessenter innen musikkterapi og rusmiddelbruk. Monika Geretsegger, Anne Malerbakken, Christian Gold & Vigdis Sveinsdottir.

Spor 4 – Innspill til refleksjon og diskusjon

Rom D112/Aud9 (romkart)

13.15-13.40: (I) «Trommeterapi» – en refleksjon rundt musikkterapeutens rolle i møte med mennesker med Parkinson sykdom. Sanna Martine Sørum.

13.45-14.10: (P/I) Rom til hvile i en tid for handling? – Refleksjoner rundt en bærekraftig arbeidshverdag for musikkterapeuter i lys av konsept "egentid" på Akershus Universitetssykehus. Monika Overå

14.15-14.40: (I) Musikk og samvalg – å fremme helsepersonells kommunikasjonskompetanse. Randi Sviland.

Spor 5 – Erfaringer med å etablere og utvikle musikkterapitilbud: leder-, fag- og brukerperspektiver

Mimes Brønn (romkart)

13.15-14.45: (R) Rundebordskonferanse som presenterer og diskuterer erfaringer med å etablere og utvikle musikkterapitilbud, med særlig vekt på forankring, tverrfaglighet og brukerinvolvering.

Rundebordsdeltakere: Nina Bolstad, Kaja Elise Enge, Camilla Haaland/Sindre Skår, Helge Leganger, Hans Petter Solli og Brynjulf Stige.

 

Tilbake til plenumsprogram 

 

Posterutstilling

Utstillinga står tilgjengelig hele konferansedagen.

Kl. 14.45-15.05 er posterutstillinga betjent.

Ingrid Dyrnes Svendsen: «Det er ingen som dømmer her». En kvalitativ studie av barn og unges opplevelse og  beskrivelse av å delta på en bandleir.

Marcus Trzebinski & Lars Tuaastad: Music Truck - musikkterapi i et omreisende studio

Joachim Dalgard & Are Brean: Musikkterapi som distraksjon fra ettermåltidsangst hos pasienter innlagt for behandling av anoreksi - en replikasjons- og gjennomførbarhetsstudie

Viggo Krüger, Julie Liisberg, Jenny Daling Korsøen, Ylva Jonsson, Sanna Martine Sørum & Morten Gundersen: Musikkterapi som tilnærming i skolen for elever med bakgrunn som flyktning fra Ukraina

Julie Liisberg: Polyfon sommerstipend: Transfaglig kvali+kvantitativ kartleggingsundersøkelse av Norges musikkterapeuters kompetanse, erfaringer og holdninger rundt kjønnsmangfold

Viggo Krüger, Håkon A. Gåskjenn & Ingrid Trefall: «Practice placement as a door-opener to the job market» - Music therapy student’s reflections on the value of practice placement

Synne Halle, Claire ghetti & Daniel Henry Øvrebø: Sang og stemmebruk som ressurs i arbeid med mennesker med pustevansker, med fokus på å bedre livskvalitet - Et scoping review

Turøy, Anne Kristine Wallace: Syngende vernepleierstudenter på sykehjem – samarbeid mellom institusjoner og profesjoner. Et pågående pilotprosjekt

Stand

Polyfons erfaringspanel: Musikk gir bedre helse – Vi har erfaringen

Norsk forening for musikkterapi: Stand med boksalg

 

Tilbake til plenumsprogram