Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Brukermedvirkning

Veileder for brukermedvirkning

Polyfon oppfordrer sterkt til å ta i bruk erfaringskompetanse i utforming og gjennomføring av praksiser innen musikkterapi / musikk og helse, inkludert prosjekter og arrangementer. Her finner du veiledning og informasjon om gode praksiser for brukermedvirkning.

Bildet viser en bilvei med en pil i midten. Det er trær på begge sider av veien.
Foto/ill.:
Hansjörg Keller, Unsplash

Hovedinnhold

Råd fra Polyfons erfaringspanel

  • God kommunikasjon på forhånd, med tid til å tenke seg om og gjensidig avklaring av forventninger. Dette innebærer bl.a. avklaring av økonomisk godtgjørelse

  • Et formelt, informert samtykke om deltaking

  • Tydelig rettighet til å trekke seg på hvilket som helst tidspunkt

  • Forskere og andre fagfolk må presentere fagstoff på et forståelig språk og med en dokumentmengde som er håndterlig

Brukermedvirkning som rettighet

Rett til medvirkning og informasjon (Lov om pasient- og brukerrettigheter)

Brukermedvirkning (Helsedirektoratet)

Aktuelle kurs

Brukermedvirkning i helseforskning (e-læringskurs) (Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukerutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam)

Brukerinvolvering i forskning (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT))

Innføring i Bruker Spør Bruker (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT))

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT))

Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning (Universitetet i Bergen)

Aktuell lesning

Brukermedvirkning på systemnivå (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse)

Brukermedvirkning i forskning (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse)

Metoder og arenaer for brukermedvirkning (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT))

Brukermedvirkning i forskning - for lite, for sent (Tidsskrift for den norske legeforening)

Medvirkning er mer enn hjertesmerte (KORUS)

Angrer på at hun har delt sin historie fra scenen (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse)

Godtgjørelse

Polyfon følger Helse Vest sine retningslinjer for honorering av brukermedvirkere.

Satser

310,- per time for møter som varer fire timer eller mindre
1900,- (enkeltsum) for møter over fire timer

Hva skal dekkes?

Ved deltakelse i prosjekter, møter, arrangementer og lignende har brukermedvirker rett på følgende:

  • Honorar for tilstedeværelse på avtalte møter (gjelder både digitale og fysiske møter)
  • Honorar for avtalte og særskilte forberedelser
  • Å få dekket reiseutgifter
  • Å få dekket tapt arbeidsfortjeneste