Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Nyhet

Haugesund kommune har meldt seg inn i kunnskapsklynga Polyfon

Haugesund kommune har meldt seg inn i Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi. Det er Kulturskolen, ved rektor Camilla Rødsrud Schøyen, som blir kommunens hovedkontakt inn i klyngesamarbeidet.

Logoer deltakere i Polyfon
Foto/ill.:
UiB/Polyfon

Hovedinnhold

Fra 1. mars 2024 er Haugesund kommune en aktiv deltaker i kunnskapsklynga Polyfon. Polyfon-deltaking handler om å være med på å løfte et løfterikt men uferdig fagfelt og sjøl bli løfta av et faglig fellesskap. Haugesund kommune ønsker i første omgang å utvikle tiltak og prosjekter som muliggjør god bruk av musikk som ressurs i møte med ungdom, innvandrere, og eldre.

Arbeidet med musikkterapi og musikk og helse er allerede i fin utvikling på Haugalandet. Helse Fonna har vært medlem av Polyfon et par års tid og er godt i gang med å realisere ambisjoner om å bygge ut musikkterapi systematisk i psykisk helsevern. Haugesund kommunes satsing på musikkterapi og musikk og helse vil bli et viktig supplement og bidra til at en helhetlig tenking rundt tiltak og tilbud kan utvikles.

I en kommentar sier kulturskolerektor Camilla Rødsrud Schøyen:

«Det at Haugesund kommune nå går inn i Polyfon er et viktig signal om hvilken retning vi ønsker å bevege oss i som kommune. Dette samarbeidet håper jeg skal gi ringvirkninger som bedrer helse og livskvalitet for en økende del av kommunens innbyggere, og jeg er spesielt glad for å kunne representere gjennom deltakelse fra Haugesund kulturskole og det arbeidet vi gjør med barn og unge».

Polyfons klyngeleder, Brynjulf Stige, ønsker Haugesund kommune velkomne i klyngesamarbeidet, og legger til:

«Det er veldig gledelig at Haugesund kommune nå er en del av Polyfon. Kommunens satsing på musikkterapi og musikk og helse supplerer Helse Fonnas satsing, og det vil styrke klyngesamarbeidet at spesialisthelsetjenestene og kommunal sektor i denne regionen bruker Polyfon som redskap for fagutvikling og samordning. Vi ønsker kommunen lykke til med å bruke fagfellesskapet i Polyfon på en måte som tjener innbyggerne og fremmer utvikling av musikkterapifeltet på Haugalandet».

Det at Haugesund kommune nå går inn i Polyfon er et viktig signal om hvilken retning vi ønsker å bevege oss i som kommune. Dette samarbeidet håper jeg skal gi ringvirkninger som bedrer helse og livskvalitet for en økende del av kommunens innbyggere