Hjem

Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss

 

 

Prosjektet blir støttet av Forskningsrådets program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) i perioden 2016-2021.

SAMKUL har som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer.

Samfunnet forbereder seg på eldrebølgen

Hvilke myter, metaforer, fortellinger og stereotyper er med på å forme de eldres selvbilder? I hvilken grad er kulturelle forestillinger om aldring og alderdom bestemmende for den subjektive opplevelse av tid og mening, minne og glemsel?

Endringer i synet på alderdommen skal etterspores i litterære, medisinske, psykologiske og juridiske tekster. Gjennom en kulturhistorisk undersøkelse av det aldrende selvet, særlig slik der fremstilles litterært, vil prosjektet gi økt innsikt i de ulike forestillinger om aldring og alderdom som eksisterer side om side i dagens flerkulturelle samfunn.

Essays & Studies 2020
Essays & Studies

Elizabeth Barry with Margery Vibe Skagen (eds.), Literature & Ageing

New approaches to the topics of old age and becoming old depicted in a range of texts from modern literature.
Nyhet
Column from La Segunda

On ageing in La Segunda

Soledad Marambio explores issues related to ageing in the Chilean newspaper La Segunda.

Poster
des 12

Alter & Ego – Age & Ego: A German-Norwegian Workshop

Figurations, Reflections and Projections of Age(ing) in Contemporary Autofictional Media.

Michel Houellebecq
apr 11

Gjesteforelesninger om Houellebecq

Agathe Novak-Lechevalier, Frankrikes største Houellebecq-spesialist, holder gjesteforelesninger på Litteraturhuset i Bergen og UiB.

Videos
Quinten Massys, An Old Woman

Videos from the seminar "Ageing and Gender"

Videos from Professor George Rousseau's annual seminar, September 2019, at the University of Bergen.

Roma
Network Meeting in Rome

Why should literature be privileged in disciplinary approaches to ageing?

George Rousseau, Margery Vibe Skagen, Margareth Hagen