Hjem

Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss

Hovedinnhold

 

 

Prosjektet blir støttet av Forskningsrådets program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) i perioden 2016-2021.

SAMKUL har som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer.

Samfunnet forbereder seg på eldrebølgen

Hvilke myter, metaforer, fortellinger og stereotyper er med på å forme de eldres selvbilder? I hvilken grad er kulturelle forestillinger om aldring og alderdom bestemmende for den subjektive opplevelse av tid og mening, minne og glemsel?

Endringer i synet på alderdommen skal etterspores i litterære, medisinske, psykologiske og juridiske tekster. Gjennom en kulturhistorisk undersøkelse av det aldrende selvet, særlig slik der fremstilles litterært, vil prosjektet gi økt innsikt i de ulike forestillinger om aldring og alderdom som eksisterer side om side i dagens flerkulturelle samfunn.

SAMKUL-prosjekt
Klimt

Tverrfaglige perspektiver på det aldrende subjekt

Aldrende befolkninger eller "eldrebølgen" er en global utfordring som trenger tverrfaglige tilnærminger, om den offentlige debatten og revurderingen av de gamles rolle i samfunnet skal funderes på annet enn stereotypier.

New anthology
Kittelsen

Cultural Histories of Ageing: Myths, Plots and Metaphors of the Senescent Self

Drawing on 16th- to 21st-century American, British, French, German, Polish, Norwegian and Russian literature and philosophy, this collection teases out culturally specific conceptions of old age as well as subjective constructions of late-life identity and selfhood.

Disputas
Portrettfoto av Gunn Inger Sture

Proust og den paradoksale aldringa

Aldringsprosjektets stipendiat, Gunn Inger Sture, disputerer for ph.d.-graden 19.02.21 med avhandlingen "Le Vieillir chez Proust".
Roma
Network Meeting in Rome

Why should literature be privileged in disciplinary approaches to ageing?

George Rousseau, Margery Vibe Skagen, Margareth Hagen