Hjem

Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss

 

 

Prosjektet blir støttet av Forskningsrådets program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) i perioden 2016-2021.

SAMKUL har som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer.

Samfunnet forbereder seg på eldrebølgen

Hvilke myter, metaforer, fortellinger og stereotyper er med på å forme de eldres selvbilder? I hvilken grad er kulturelle forestillinger om aldring og alderdom bestemmende for den subjektive opplevelse av tid og mening, minne og glemsel?

Endringer i synet på alderdommen skal etterspores i litterære, medisinske, psykologiske og juridiske tekster. Gjennom en kulturhistorisk undersøkelse av det aldrende selvet, særlig slik der fremstilles litterært, vil prosjektet gi økt innsikt i de ulike forestillinger om aldring og alderdom som eksisterer side om side i dagens flerkulturelle samfunn.

George Rousseau Annual Seminar 2019
An Old Woman ('The Ugly Duchess')
sep 10

AGEING & GENDER

Professor George Rousseau's Annual Seminar Series 2019 engage the past as well as present and aim to historicize representations of masculine and feminine ageing.

Michel Houellebecq
apr 11

Gjesteforelesninger om Houellebecq

Agathe Novak-Lechevalier, Frankrikes største Houellebecq-spesialist, holder gjesteforelesninger på Litteraturhuset i Bergen og UiB.

Nyhet
Column from La Segunda

On ageing in La Segunda

Soledad Marambio explores issues related to ageing in the Chilean newspaper La Segunda.

podkast
Illustrasjonsbilde

Overgangsalder, kjerringliv og alder­dommens likestillings­utfordringer

Hva skjer med kjønnsrollene når vi blir eldre? Hør Kilden kjønnsforskning.no sin podkast om kjønn og alderdom. Prosjektleder Margery Vibe Skagen er en av deltakerne.
Simone de Beauvoir og Annie Ernaux
okt 30

French literary milestones in the history of ageing

From Simone de Beauvoirs La Vieillesse (Old Age, 1970) to Annie Ernauxs Les Années (The Years, 2008), French literature, and especially womens writings have aroused a new interest in the topic of ageing in our modern societies.

Roma
Network Meeting in Rome

Why should literature be privileged in disciplinary approaches to ageing?

George Rousseau, Margery Vibe Skagen, Margareth Hagen