Hjem
UiB Ambassadør
Utveksling

"All in" i Hong Kong

- Da jeg skulle dra på utveksling, gikk jeg "all in". Dette er min sjanse til å komme utenfor komfortsonen og leve ”upside down” på en plass jeg ikke kjenner. Les hvordan sosiologistudent Jonas Mathisen har det i Hong Kong.

Hong Kong riverboat
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

- Så langt har jeg hatt en flott opplevelse i Hong Kong. Jeg har lært mye om andre kulturer og blitt utfrodret på mange måter. Jeg har reist flere steder i Asia på eventyr og jeg tar fag jeg ikke kunne ha tatt hjemme ved UiB. Dermed tar jeg også ikke bare med personlige erfaringer hjemover, men også akademisk kunnskap som kan komme til nytte senere, forteller Jonas. 

"Sosiologistudenter studerer samfunn og interaksjon mellom mennesker og institusjoner, dermed er det å studere i utlandet utrolig spennende".

Hong Kong er et spennende sted å studere

Hvorfor valgte du å reise til Kina og Hong Kong? - Da jeg bestemte meg for å dra på utveksling tenkte jeg at nå går jeg "all-in" og reiser langt av sted. Derfor ble det Asia, nærmere bestemt Hong Kong. Byen virket som et bra studiested: det er en internasjonal by (også kjent som ”Asias New York”) hvor de fleste snakker engelsk og universitetet hadde mange spennende fag som kunne være med på å utdype sosiologigraden ved UiB.

Folk i Hong Kong er vant med utlendinger, du ser dem overalt. - Dette var også en grunn til at jeg valgte Hong Kong ettersom jeg tenkte det er ”Asia-­light”, noe som kunne være greit siden det er min første opplevelse utenfor Europa. Hong Kong er en god miks av hele verden, men er selvfølgelig mest preget av den asiatiske stilen. Om en drar utenfor Hong Kong, f.eks. litt innover i Kina er det en helt annen verden.

Kommer til å savne lesesalen

Hvordan er universitetet? Campusen til University of Hong Kong (HKU) er ganske stor i forhold til UiB og ligger på et platå hvor alt bindes sammen av en liten ”highway” naturlig nok med navnet University Street. I de siste årene er det bygget en stor ny del av campus , Campus Centennial, som bl.a. huser Social Science, Law, Arts/Humanities og Engineering. Her har de også et "learning commons” som er som et stort bibliotek uten bøker laget for at man skal kunne samarbeide. - Jeg tror lesesalen på Uphil blir ganske trist i forhold, så dette blir nok det jeg vil savne mest fra HKU. 

De har flere kantiner hvor en får et varmt måltid for rundt 20-30,- kroner med drikke. De har også flere kaffeer som f.eks. Starbucks som har hele 40% studentrabatt. På campus er det veldig gode treningsmuligheter. Det finnes fotballbaner, squash, badminton, treningssenter, volleyball og svømming for å nevne noen av fasilitetene som er helt gratis. Her som hjemme er pågangen minst om morgenen, så det er anbefalt treningstid.

Fagtilbud og seminarer

Hvordan er fagtilbudet ved HKU? - Fagtilbudet er bredt og jeg tar to "frie" fag og tre sosiologifag. Sosiologifagene er ”Sociology of Punishment”, ”Gender and crime” og ”Fraud, Corruption and Computer Crime”, men de to andre er såkalte "CommonCore”, dvs. fag som er en del av en større obligatorisk fagrekke hvor målet er at studentene skal få innsikt i noe mer enn sin hovedgrad. Les mer om "CommonCore" fag her . Når det gjelder sosiologifagene finnes en god oversikt på  fakultetets hjemmeside.

I semesterstarten til HKU har de en ”add and drop” periode hvor alle fagene blir offentliggjort og studentene skal velge fra en liste i løpet av to uker. Så vil det enkelte fakultet eller fagansvarlige godkjenne forespørselen eller ikke. Det er altså litt usikkert hva man ender med av fag. - Systemet er egentlig greit, men lite betryggende. Jonas sitt råd til de som vil dra hit er ikke stresse for mye med valg av fag, men søke på HKU sine hjemmesider for å få en oversikt over hvilke fag man kan ta

Skiller forelesningene seg fra det du er vant med ved UiB? - Nei der er ganske like. Litt overraskende var det imidlertid at alle studentene i starten av alle sosiologiforelesningene ble bedt om å introdusere seg selv, hva de forventet og si litt om hva de hadde av erfaring slik forelesningene ble litt tilrettelagt for dette. På noen av forelesningene er det diskusjoner underveis i grupper deretter i plenum. Det brukes ofte videoer og dagsaktuelle nyheter for å belyse temaer, samt gjesteforelesninger.  Han etterlyser imidlertid retningslinjer for pauser for det er ikke alle foreleserne er like flinke å huske på. – Når man sitter i tre timer sammenhengende på en forelesning blir man lei, eller veldig pissetrengt... 

I tillegg til forelesningen er det seminarer, eller såkalte tutorials som er obligatoriske. Aktivitetene er hovedsakelig refleksjon hvor studentene får bruke det de lærer i diskusjoner som er laget av seminarlederen. Det arrangeres også debatter hvor studentene er delt i to grupper på forhånd (en for og en imot). - Systemet er ganske effektivt og det krever ikke så så mye for å delta så lenge man følger med på forelesningene.

Det å jobbe hjemme er ikke så vanlig. - Ettersom jeg har fem fag krever dette nye tilstedeværelse sammenliknet med hjemme i Bergen hvor jeg i forrige semester hadde offisielt 8 timer  undervisning i uken mot rundt 14 timer her. I tillegg kommer del timer med gruppearbeid. Videre forteller Jonas at det er lett å komme i kontakt med foreleserne. Hans inntrykk er foreleserne er veldig åpne for å prate og interessert i studentene.

Studentboliger

Hvordan bor du? Jonas forteller han bor rundt 10 minutter unna med buss et sted som kalles ”Sassoon Road”. Bussene går ofte, men det er stress. - Om jeg kunne valgt om igjen, ville jeg valgt å bo nærmere eller inne på campus. På HKU sine sider finnes en oversikt hvor man søker etter bosted og utvekslingsstudenter får som oftest første valget. Leien varierer litt, men totalt sett kommer det til å koste mellom syv og ti tusen kroner for hele semesteret. Dette inkluderer alt utenom mat. Et tips er å ta med dress; de har ”high table dinners” hvor det forventes at alle møter opp for å bli kjent og bidra til fellesskapet.

Studentboligene Ricci Hall, Lee Hysan, R.C Lee, Wei Lun (der Jonas bor) er lengst unna campus. Ricci er den verste i forhold til levestandard. - Wei Lun er også ganske dårlig og et stort tap av levestandard for min del, men det er noe man blir vant til. Det går greit, men om jeg visste om dette på forhånd, hadde jeg valgt noen av de andre. Dersom du har planer om å studere ved HKU er Jockey Village Club III et fint sted å bo. Dette er det nyeste og ligger litt unna campus, men standarden er veldig god. I tillegg anbefaler han Starr Hall, Lady Ho Tung (Jockey Club Student Village I) eller Swire Hall som er på campus.

Se også Jonas sine tips og råd om Hong Kong her.

UiB utvekslingsambassadør

Sammen med ni andre studenter som er på utveksling, er Jonas UiB Ambassadør. Ambassadørene har en rekke oppgaver i forbindelse med utvekslingen. Alle skriver bl.a. på utvekslingsbloggen og skal senere delta i rekrutteringsarbeidet for utveksling ved UiB.

- Prosjektet ble satt igang fordi vi så at den kompetansen og de erfaringene som studentene hadde etter endt utenlandsopphold var viktig å formidle videre til studentene som vurderer å dra på utvekslig, forteller en av initiativtakerne ved UiB, Tom Gundersen. Sammen med kollega Adrian Kjær ble prosjektet satt igang i vår.

Intensjonen er at dette skal utvikle den enkeltes interkulturelle forståelse og synliggjøre de erfaringer studentene får gjennom et utvekslingsopphold. Aktivitetene samles og leder frem et «International Diploma of Merits». Dette er en attest som f.eks. kan legges ved en jobbsøknad og som synliggjør utvekslingen på en god måte. 

Til høsten er elleve nye ambassadører klar for utreise. - Vi er i startfasen nå og de ambassadørene som reiser ut er studenter fra SV-fakultetet. Målet er å utvikle prosjektet til å omfatte flere fakulteter dersom det er interesse for dette.

  • Les mer om UiB Ambassadør på hjemmesiden til prosjektet.