Hjem
Prosjekt Energethics

Nyhetsarkiv for Prosjekt Energethics

Uttrykket "bærekraftig verdiskaping" er ikke tilstrekkelig til å sikre at statseide norske bedrifter driver bærekraftig, mener sosialantropologene Ståle Knudsen og Isabelle Hugøy i Dagens Næringsliv.
Sosialantropologer setter søkelyset på hvordan norske energibedrifter håndterer samfunnsansvar i utlandet.
Panelsamtale om norsk bedriftsetikk: Equinor, Statkraft og Det Norske Oljeselskap tar varierende ansvar utenfor Norge.
I september deltok Energethics forskerne på ASA 2019 konferansen i Norwich hvor de delte sine perspektiver på globale utfordringer.
I august deltok Energethics forskere på EASA konferansen: Staying – Moving - Settling i Stockholm. Vi presenterte papers i panelene ‘Energy in Motion’ og ‘Globalized Workers and Trade Unionism’.
Energethics publiserte sin første artikkel "Rethinking Access. Key Methodological Challenges in Studying Energy Companies" i tidsskriftet "Energy Research and Social Science". Artikkelen er tilgjengelig på internett.
I nyhetssakene om det norske oljeselskapet DNO sin virksomhet i utlandet, har Morgenbladet snakket med forskere fra Energethics-prosjektet for å belyse kritikkverdig bedriftsetikk i et selskap som har spesialisert seg på operasjoner i risikofylte områder i Midtøsten.
Ingrid Müftüoglu har besøkt Statkraft sitt hovedkontor i Oslo. Der undersøkte hun hvordan samfunnsansvar artikuleres og praktiseres.
Energethics forsker Ingrid Müftüoglu deltok på 'Nordiske utfordringer' konferansen i Helsinki 7-9 Mars 2018, hvor hun presenterte prosjektet og en tekst om rapporteringspraksiser i Norske energisleskaper.
Energethics prosjektets forskere inviterte interessenter på tvers av næringsliv, forvaltning og akademia for å drøfte hvilke sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige forhold som har påvirket hvordan CSR gjøres på norsk.
I oktober deltok Energethics forskere på symposiumet 'Why the World Needs Anthropologists: Powering the Planet' ved Durham University i England. Vi holdt en stand der vi presenterte prosjektet og vi organiserte en workshop for konferansedeltakere kalt "Accounting for Energy".
- Å flytte det antropologiske blikket mot energi betyr også at man flytter etnografi fra samfunnets utkant til samfunnets sentrum, skriver Ståle Knudsen i en artikkel publisert på nettsiden til nettverket Energy Anthropology Network.
Energethics-prosjektets ferskeste feltrapport - Ragnhild Freng Dales feltstudie i Hammerfest utforsker hvordan samfunnsansvar i petroleumsindustrien er forstått, tolket og operasjonalisert i norsk kontekst.
Les Energethics-prosjektets ferskeste feltrapport. Synnøve Bendixsen har vært i Kurdistan Irak og sett hvordan DNO opererer og lokalbefolkningens forventninger til oljeinvesteringer.
Det nye nettverket 'Energy Anthropology Network' ble lansert ved Universitetet i Bergen denne uken. Nettverket har som formål å bringe sammen forskere og andre med interesse for energispørsmål, organisere debatter og støtte nye metoder for å forstå energi og energibruk.
Flere forskere fra Energethics-prosjektet vil presentere egen forskning under ‘Energy Impacts’ konferansen som arrangeres ved Universitetet i Bergen i månedsskriftet februar/mars. Alle interesserte er velkommen til å delta.
I en nylig publisert artikkel kommer det frem at tidligere erfaringer fra utvinningsindustrien spiller en sentral rolle for offentlige synspunkt og debatter rundt nasjonalisering av ressurser og lokalt innhold i Tanzanias petroleumssektor.
Denne høsten har Energethics-prosjektet invitert Statoil, Statkraft og andre aktuelle interessenter til Bergen for å styrke samarbeidet.

Sider